اعلانات سایت

.تیزر مقدمه و معرفی دوره های آموزش مجازی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی

 
عکس کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی
.تیزر مقدمه و معرفی دوره های آموزش مجازی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی
از کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی در يکشنبه، 9 دي 1397، 12:00 عصر