سامانه آموزش مجازی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC-Iran)


کاربر ارجمند به سامانه آموزش مجازی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی خوش آمدید.

- محتواهای آموزشی موجود در این سامانه تنها در اختیار کارمندان و پرسنل بانکها  و  سازمان های طرف قرارداد بوده و امکان ثبت نام بصورت فردی تا اطلاع ثانوی غیرفعال می باشد.

درصورت لزوم میتوانید از طریق لینک پشتیبانی سامانه سوالات خود را مطرح فرمایید.