نام دوره : آموزش آنلاین مبانی بازاریابی دیجیتالی
تاریخ برگزاری : سه شنبه و چهارشنبه 11 - 12 خرداد 1400
استاد : آقای دکتر محمود استقلال
مدت زمان دوره : 6 ساعت
هزینه دوره :
اعضای کمیته ایرانی: 4,500,000 تومان
غیر عضو : 6,500,000 تومان
توضیحات دوره
خلاصه :
کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) آموزش آنلاین «مبانی بازاریابی دیجیتالی» را با هدف معرفی ابزارها و راهبردهای اصلی آن، به مدت دو روز برگزار می‌نماید. تکامل سریع رسانه های دیجیتال، فرصت ها و راه های جدیدی را برای تبلیغات و بازاریابی ایجاد کرده است. افزایش تعداد دستگاه ها برای دسترسی به رسانه های دیجیتال، باعث رشد تصاعدی تبلیغات دیجیتال شده است. بنابراین لزوم بهره گیری از ابزار و ایده های جدید منطبق با این شرایط برای تمامی کسب و کارها لازم است.


با توجه به تحولات سریع قابل مشاهده در چند دهه اخیر و به ویژه با ورود به عصر انقلاب صنعتی چهارم و ظهور پدیده های دیجیتال در تمام جنبه های زندگی، لزوم بهره گیری از ابزار و ایده های جدید منطبق با این شرایط برای تمامی کسب و کارها احساس می شود. یکی از بارزترین نمودهای دیجیتالی شدن، در ابعاد اقتصادی زندگی قابل مشاهده است و از این رو مفهوم اقتصاد دیجیتالی توجه بسیار زیادی را در سطح جهانی و اتاق بازرگانی بین الملل به عنوان بزرگترین تشکل بین المللی بخش خصوصی به خود اختصاص داده است. از آنجایی که دغدغه اصلی در مسیر رشد و توسعه سازمان ها در اقتصادهای نوین، اهتمام به حفظ و نگهداشت مشتریان در قالب فعالیت های بازاریابی است، لذا بررسی موارد کاربرد مفاهیم و ابزار دیجیتال در بازاریابی می تواند به عنوان یکی از جنبه های اصلی اقتصاد دیجیتال، کسب و کارها و بنگاه های انتفاعی و غیر انتفاعی را در مسیر پیشرفت خود، یاری نماید. با عنایت به مطالب فوق، برگزاری این دوره آموزشی، امکان درک عمیق تر از اصول و فلسفه پدیده بازاریابی دیجیتال را فراهم نموده و ابزارها و راهبردهای اصلی آن را به صورت اجمالی معرفی می نماید. شرکت‌کنندگان: شرکت در دوره مذکور به صادرکنندگان و وارد کنندگان، بازرگانان ، مدیران شرکت ها ، کارشناسان بانک ها و بیمه ها، پیشنهاد می گردد. سرفصل دوره: - تعاریف و جنبه ها - ملاحضات اتاق بازرگانی بین الملل در مورد اقتصاد و بازاریابی دیجیتال - اصول کاربردی بازاریابی دیجیتال در ارتقاء برند و افزایش مشارکت جویی فعال مشتریان - مروری بر تعدادی از تکنیک ها و ابزارهای بازاریابی دیجیتال - بررسی بازاریابی تلفن همراه - مروری اجمالی بر فلسفه بازی انگاری