نام دوره : آموزش آنلاین مبارزه با پول شویی در ابزار تامین مالی تجاری
تاریخ برگزاری : 19 - 20 آبان 1399
استاد : خانم فریده تذهیبی
مدت زمان دوره : 8 ساعت
هزینه دوره :
اعضای کمیته ایرانی: 400,000 تومان
غیر عضو : 650,000 تومان
توضیحات دوره
خلاصه :

به منظور اجتناب از تجارت با پول کثیف، اتاق بازرگانی بین المللی(ICC) را بر آن داشت که مشترکاً با گروه ولفسبرگ Wolfsberg Group (سازمانی خصوصی که متشکل از یازده بانک بین المللی است که توصیه ­های بانکی را تهیه می نماید) و سازمان بفت BAFT (انجمن بانکداران تامین مالی و تجارت (به تنظیم مقررات جدیدی برای پیشگیری از جنایات مالی بپردازد. رهنمود اصول تأمین مالی به منظور تشریح جزئیات بیشتر درباره فعالیت‌های مختلف کاهش ریسک تهیه شده است. این رهنمود چالش‌ها و محدودیت‌هایی را که با آن روبرو هستیم، در سیستم مالی تشریح می کند و به خصوص، هر یک از ابزارهای مالی و چگونگی کنترل آن از منظر شناسایی مشتری به مفهوم وسیع و مراحل مختلف یک معامله با رویکرد مبتنی بر ریسک را جداگانه شرح می­دهد.

در همین ارتباط، به منظور ارائه این رهنمود، کمیسیون بانکی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) ضمن ترجمه و چاپ این رهمنود با ارزش،اقدام به برگزاری آموزش آنلاین مبارزه با پولشویی در ابزار تامین مالی تجاری، طی دو روز می نماید.

در دهه نود میلادی توجه جامعه جهانی به منابع حاصل از تجارت و کسب و کارهای غیر قانونی جلب شد. به نحوی که در حقوق بین الملل مالکیت ، استفاده، تبدیل و انتقال آن را جرم جدیدی تعریف کردند و بنا به توصیه سازمان های بین المللی و به منظور اجتناب از تجارت با پول کثیف، قوانین داخلی کشورها نیز تحصیل، تبدیل و انتقال منابع حاصل از فعالیت ­های غیر قانونی را جرم انگاری نمودند. ضوابط مختلفی که برای جلوگیری از این امر تنظیم شد توسط سازمان ملل، نیروی ویژه اقدام مالی، گروه ولفسبرگ و تعدادی سازمانهای منطقه­ای بود.

به نظر می رسید تعدد و تنوع این ضوابط که همگی کم و بیش به هم شباهت داشتند و پیروی دولت­های مختلف از این ضوابط، دیگر نیازی به بحث جدید یا توصیه های جدید ندارد. اما تنوع شگردهای عاملین جنایات مالی، پیشرفت فناوری و به خصوص اهمیت انتقالات بانکی در رابطه با شناسایی مشتری و تعریف موسع آن، اتاق بازرگانی بین ­­­­­­المللی را بر آن داشت که مشترکاً با گروه ولفسبرگ (که توصیه های بانکی را تهیه کرده بود) و BAFT (انجمن بانکداران تامین مالی و تجارت) به تنظیم مقررات جدیدی برای پیشگیری از جنایات مالی با استفاده از ابزار متنوع بانکی بپردازد. این کوشش که همچنان در اتاق بازرگانی بین المللی ادامه دارد هم اکنون درباره اعتبارات اسنادی، ضمانت نامه ها، اسناد وصولی و حساب باز به سرانجام رسیده و در کمیته ایرانی نیز ترجمه شده است.

بنابراین آنچه در این دوره آموزشی درباره آن بحث خواهیم کرد، فراتر از موارد کلی مبارزه با پولشویی است، بلکه به توصیه های خاص تهیه شده برای سیستم های مالی می پردازیم تا بانکها و دست اندرکاران کسب و کار به آنها آگاهی داشته و در صورت لزوم بتوانند رهنمودهای این نشریه جدید را به کار گیرند.

شرکت کنندگان:شرکت در دوره آموزشی به جامعه تجاری کشور، مدیران بازرگانی، مدیران شرکت­ ها، مدیران و کارشناسان بانک­ ها ، وکلا و حقوق دانان پیشنهاد می­شود.
نشست اول

 • اثر پول شویی بر اقتصاد
 • رهنمود اصول تامین مالی
 • جنایات مالی و تامین مالی تجاری
 • فعالیت های مربوط به تامین مالی تجاری
 • طرف های معامله تجاری
 • آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی
 • کنترل های مبتنی برریسک درباره مشتری
 • موسسات مالی و کنترل مبتنی برریسک

نشست دوم

 • روابط موسسات مالی
 • انواع مجازات ها
 • وظایف موسسات مالی
 • چالش ها
 • محدودیتها
 • توصیه ها
 • مکانیسم های کنترل
 • شناسایی مشتری و طرف های تجاری

نشست سوم

 • کنترلهای صادراتی
 • سه مسیر دفاعی
 • ابزار استاندارد تامین مالی
 • مراحل کنترل از نظر مبارزه با جنایات مالی
 • سناریوی ساده- اعتبار اسنادی
 • نشانه‌های ریسک
 • رویکرد مبتنی بر ریسک
 • اسناد وصولی

  نشست چهارم

 • سناریوی ساده - اسناد وصولی
 • ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارات اسنادی ضمانتی
 • تفاوت اعتبار اسنادی ضمانتی و ضمانتنامه
 • ضمانت نامه مستقیم و غیر مستقیم
 • حساب باز
 • اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی
 • پرسش و پاسخ