نام دوره : آموزش آنلاین مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی
تاریخ برگزاری : 28 - 29 مرداد 1399
استاد : آقای فریدون شیرازی
مدت زمان دوره : 8 ساعت
هزینه دوره :
اعضای کمیته ایرانی: 400,000 تومان
غیر عضو : 650,000 تومان
توضیحات دوره
خلاصه :

مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی نشریه شماره 600 اتاق بازرگانی بین المللی، ضوابطی قراردادی است که در صورت درج آن در اعتبار اسنادی برای همه طرف های ذیربط الزام آور می شود.

بنابراین آشنایی کامل با این مقررات برای همه بانک ها، وارد کنندگان کالا یا خدمات ضروری است. استنباط شخصی از مقررات مجاز نیست و تنها تفسیر مطالب UCP براساس آنچه در مقررات آمده مجاز می باشد. لذا لازم است تا طرف های ذیربط تفسیر UCP را با توجه به ضوابط ICC آشنا باشند. در این مقررات تعاریف و تفاسیر برخی از اصطلاحات متداول که بسیار رایج و مهم است مورد بحث قرار می­­­­ گیرد. از تعهد و وظایف هر یک از بانک ­­­­ها نظیر بانک گشاینده به بانک تایید کننده، بانک ابلاغ کننده و بانک برگزیده در این مقررات بحث می شود. نحوه بررسی اسناد ارایه شده و چگونگی اعلام نظر در مورد اسناد، تعیین شده است و بالاخره در مورد اصطلاحات و ضوابط کلی که در اعتبارات اسنادی کاربرد دارد یا مورد استفاده قرار می گیرد و نسبت به مجاز یا ممنوع بودن استفاده از آنها براساسUCP تعیین تکلیف شده است.

مقررات UCP یکی از حیاتی ترین اجزاء تجارت بین المللی تلقی می شود. بانکداران، بازرگانان، حقوقدانان، دست اندرکاران حمل و نقل، دانشگاهیان و کلیه کسانی که با اعتبارات اسنادی سر و کار دارند روزانه به مقررات جدید اعتبارات اسنادی(UCP600) مراجعه می کنند.
        نگاهی به سابقه تاریخی مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP )

        کاربرد مقررات UCP

        آشنایی با ساختار مقررات UCP600

        اسناد حمل و مقررات UCP600

        "مقایسه ساختار مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی نشریه 600 و مقررات قبلی نشریه 500 و مواد 19-1"

        "بررسی مواد مربوط با اسناد حمل و نحوه کنترل اسناد (مواد 39-20 )"