نام دوره : سیستم مدیریت مبارزه با فساد در بخش خصوصی و ارزیابی ریسک آن
استاد : آقای دکتر رسول نورالسناء
مدت زمان دوره : 365 دقیقه
هزینه دوره :
اعضای کمیته ایرانی: 250,000 تومان
غیر عضو : 400,000 تومان
توضیحات دوره
خلاصه :

اتاق بازرگانی بین­­­المللی در راستای تسهیل تجارت بین­الملل، مبارزه با فساد را در میان رئوس وظایف خود قرار داده است. بنا بر تعریف اتاق بازرگانی بین­المللی، فساد به سوء استفاده از قدرت در راستای کسب منافع مالی مشخص اتلاق می­گردد که با منحرف ساختن منابع از کارکرد بهینه خود موجب اخلال در رقابت و ناکارایی جمعی در بخش خصوصی و دولتی می­­­شود.

امروزه بازار های مالی جهانی نقش برجسته ای در توسعه اقتصادی کشور ها ایفا می نمایند. در کنار این توسعه رقابت پذیر بودن بازار، فاکتوری مهمتر از گذشته شده است. در روند جهانی شدن نیاز به کارا تر شدن وظایف بازار سرمایه خواهد بود که هم اکنون در دستور کار بسیاری از کشور ها قرار گرفته است. اگر چنین رخدادهایی اجرایی شود، حرکت به سوی توسعه اقتصادی کشور شتاب خواهد گرفت.
سرفصل دروس

  • سیستم مدیریت مبارزه با فساد در بخش خصوصی و ارزیابی ریسک آن
  • مبارزه با فساد 1
  • مبارزه با فساد 2
  • مبارزه با فساد 3
  • مبارزه با فساد 4
  • مبارزه با فساد 5
  • مبارزه با فساد 6
  • مبارزه با فساد 7