نام دوره : مالیات ستانی بین المللی و موافقت نامه های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ج. ا. ایران
استاد : دکتر علیرضا خان‌جان
مدت زمان دوره : 249 دقیقه
هزینه دوره :
اعضای کمیته ایرانی: 250,000 تومان
غیر عضو : 400,000 تومان
توضیحات دوره
خلاصه :

جهانی­ شدن اقتصاد و توسعۀ بازارهای مالی و تجاری و گسترش روزافزون مراودات فرامرزی امکان تداخل بین «مالیات‌ستانی بر اساس اصل منبع» و «مالیات ­ستانی بر مبنای اصل اقامت» و به تبع آن، احتمال بروز مالیات مضاعف را افزایش داده و دولت­ها را به سوی حل و فصل مشکلاتِ مربوط به اخذ مالیات مضاعف از مجاری یک را­ه­ حل یکپارچه و مورد توافق همگان سوق داده است. این راه­حل یکپارچه انعقاد موافقت­نامه ­های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف است که عموماً بر مبنای الگوهای پیشنهادیِ نهادهای معتبر بین­ المللی و بطور مشخص، سازمان توسعه و همکاری­های اقتصادی (OECD) و سازمان ملل متحد تحقق می­یابد. این دورۀ آموزشی در نظر دارد تا ضمن معرفی اجمالیِ ضرورت ملاحظۀ ابعاد بین المللی مالیات­ ستانی، به تفصیل مخاطب را با الگوهای بین­ المللی موافقت­نامۀ اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و رویکرد جمهوری اسلامی ایران در انعقاد این موافقت­نامه ­ها آشنا سازد و نحوۀ برخورداری از مزایای آنها را برای تجار و بازرگانان ایرانی تشریح نماید.  
سرفصل دروس

  • مالیات ستانی بین المللی و موافقت نامه های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ج. ا. ایران
  • مالیات ستانی بین المللی 1
  • مالیات ستانی بین المللی 2
  • مالیات ستانی بین المللی 3
  • مالیات ستانی بین المللی 4