نام دوره : مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی در ایران
استاد : دکتر احمد غفارزاده
مدت زمان دوره : 389 دقیقه
هزینه دوره :
اعضای کمیته ایرانی: 250,000 تومان
غیر عضو : 400,000 تومان
توضیحات دوره
خلاصه :

این مجموعه با هدف آشنایی مودیان بخش اشخاص حقوقی با تکلالیف و حقوق آنها تهیه گردیده است و علاوه برآنها برای حسابداران، حسابرسان و مشاوران مالیاتی نیز قابل استفاده می باشد و محتوی آن مشتمل بر تعاریف، آیین نامه تحریر دفاتر قانونی، روش های رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات، معافیت ها و تخفیفات مالیاتی، هزینه های قابل قبول مالیاتی، تجدید ارزیابی دارایی ها، نحوه ارسال فهرست معاملات، جریمه ها و مشوق های مالیاتی و دادرسی مالیاتی می باشد.
سرفصل دروس

  • مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی در ایران
  • مالیات بر درآمد اشخاص
  • مالیات بر درآمد اشخاص
  • مالیات بر درآمد اشخاص
  • مالیات بر درآمد اشخاص
  • مالیات بر درآمد اشخاص
  • مالیات بر درآمد اشخاص
  • مالیات بر درآمد اشخاص
  • مالیات بر درآمد اشخاص