نام دوره : مبانی برند و برند سازی
استاد : دکتر مصطفی محمدی
مدت زمان دوره : 203 دقیقه
هزینه دوره :
اعضای کمیته ایرانی: 250,000 تومان
غیر عضو : 400,000 تومان
توضیحات دوره
خلاصه :

امروزه برندها به بازیگران اصلی دنیای کسب‌وکار تبدیل شده‌اند. همزمان با افزایش شدت رقابت در بازارهای مصرفی، صنعتی و خدماتی، اهمیت برندها و برندسازی اثربخش دوچندان شده است. این در حالی است که مفهوم برند هنوز برای بسیاری از صاحبان کسب‌وکار مبهم است. در دوره مبانی برند و برندسازی، ابتدا به مرور تاریخچه و مفهوم برند و برندسازی خواهیم پرداخت. در این بخش ضمن تبیین تاریخچه‌ای از برندسازی، مفهوم برند و تعریف آن ارائه خواهد شد. سپس ضمن نگاهی به برند در قانون ایران، انواع برند سازی و علل عدم توفیق شرکتها در برند سازی مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت. در بخش بعد، اجزای برند، مفهوم ارزش ویژه برند و فرآیند مدیریت برند معرفی خواهند شد. پس از آن خلق برند قوی از طریق جایگاه‌یابی اثربخش مورد بحث قرار خواهد گرفت. در بخش آخر، تعدادی از برندهای قوی در صنایع گوناگون معرفی خواهند شد و مورد تحلیل قرار خواهند گرفت. دوره مبانی برند و برندسازی به همه کارآفرینان، صاحبان کسب‌وکار، مدیران و کارشناسان بازاریابی و برند سازمان‌های بزرگ، متوسط و کوچک، و کلیه علاقه‌مندان توصیه می‌شود.
سرفصل دروس

  • مبانی برند و برند سازی
  • برند و برند سازی_1
  • برند و برند سازی_2
  • برند و برند سازی_3
  • برند و برند سازی_4
  • برند و برند سازی_5