نام دوره : برنامه ریزی کسب و کار
استاد : دکتر مصطفی محمدی
مدت زمان دوره : 212 دقیقه
هزینه دوره :
اعضای کمیته ایرانی: 2,500,000 تومان
غیر عضو : 4,000,000 تومان
توضیحات دوره
خلاصه :

بسیاری از صاحب‌نظران حوزه مدیریت و کسب‌وکار، برنامه‌ریزی را مهم‌ترین کارکرد مدیریت می‌دانند. شکست در برنامه‌ریزی به معنای برنامه‌ریزی برای شکست است. در برنامه‌ریزی کسب‌وکار رویکردهای متنوعی وجود دارند که متناسب با دیدگاه مدیریت ارشد و نیازهای سازمان مورد استفاده قرار می‌گیرند. هدف از دوره برنامه‌ریزی کسب‌وکار، ارائه و تبیین تکنیک‌های علمی و روش‌های برنامه‌ریزی بر اساس سه دیدگاه استراتژی، بازاریابی و مالی اقتصادی است. برای دستیابی به این هدف، در بخش نخست، مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی کسب‌وکار مشتمل بر اهمیت برنامه‌ریزی، اجزای طرح کسب‌وکار و فرآیند برنامه‌ریزی کسب‌وکار ارائه خواهد شد. در بخش‌های آتی، مجموعه‌ای از تکنیک‌ها و روش‌های برنامه‌ریزی کسب‌وکار بر اساس دیدگاه‌های استراتژی، بازاریابی و مالی اقتصادی ارائه خواهد شد. دوره برنامه‌ریزی کسب‌وکار با رویکردی علمی به گونه‌ای طراحی شده است که ضمن اجتناب از ارائه تفصیلی مبانی نظری علم مدیریت، به مثابه یک جعبه ابزار، مورد استفاده مدیران ارشد و میانی و کارشناسان برنامه‌ریزی در سازمان‌های بزرگ، متوسط و کوچک قرار گیرد.
سرفصل دروس

  • برنامه ریزی کسب و کار
  • برنامه ریزی کسب و کار 1
  • برنامه ریزی کسب و کار 2
  • برنامه ریزی کسب و کار 3
  • برنامه ریزی کسب و کار 4