نام دوره : اخلاق کسب و کار
استاد : دکتر مصطفی محمدی
مدت زمان دوره : 130 دقیقه
هزینه دوره :
اعضای کمیته ایرانی: 250,000 تومان
غیر عضو : 400,000 تومان
توضیحات دوره
خلاصه :

اخلاق، گمشده امروز بشر است. اخلاق کسب‌وکار از مباحث نسبتاً تازه در علوم اجتماعی و مدیریت است که امروزه بیش از هر زمان دیگری مورد توجه صاحب‌نظران و پژوهشگران این حوزه قرار گرفته است. دغدغه اساسی اخلاق کسب‌ و کار، اخلاقی‌تر کردن سازمان‌ها و تعاملات سازمانی در سطوح گوناگون است. در دوره اخلاق کسب‌وکار، «اخلاق» به عنوان یک علم مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. در بخش نخست، کلیاتی در مورد علم اخلاق مطرح خواهد شد. در این بخش که مشتمل بر مقدمات علم اخلاق و مبانی نظری مباحث جلسه دوم است، ابتدا طبقه‌بندی نظریه‌های اخلاقی و تعریف اخلاق ارائه خواهند شد. در ادامه این بخش، مفاهیم نسبی‌گرایی اخلاقی و دوراهی اخلاقی ارائه و بر اساس مبانی علمی، تحلیل خواهند شد. در بخش دوم، اخلاق کسب‌وکار مورد بحث قرار خواهد گرفت و تعریف آن ارائه خواهد شد. در ادامه پرسشی اساسی در حوزه اخلاق کسب ‌و کار مطرح و مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. دوره اخلاق کسب‌ و کار به همه مدیران ارشد سازمان‌ها، صاحبان کسب‌وکار، دانشجویان و دانش‌آموختگان رشته مدیریت و همه علاقه‌مندانی که دغدغه اخلاق را در سر دارند توصیه می‌شود.
سرفصل دروس

  • اخلاق کسب و کار
  • اخلاق کسب و کار 1
  • اخلاق کسب و کار 2