نام دوره : مقررات حمل و نقل جاده ای
استاد : آقای یونس جاوید
مدت زمان دوره : 217 دقیقه
هزینه دوره :
اعضای کمیته ایرانی: 250,000 تومان
غیر عضو : 400,000 تومان
توضیحات دوره
خلاصه :

حمل و نقل جاده ای یا زمینی از روش های به صرفه در ارسال کالا به شیوه صادرات یا واردات است . با توجه به اهمیت زمان در حمل کالا ، باید از طول مسیر و توقفگاه ها اطلاع داشته باشیم تا بتوانیم زمان ارسال را به طور تقریبی محاسبه کنیم .

افرادی که در فرآیند ترانزیت کالا زمینی(جاده ای) نقش دارند شامل راننده کامیون ، فروشنده یا مسئول ارسال، مشتری(تحویل گیرنده کالا) که کالا را در مقصد تحویل می گیرد .

حمل و نقل زمینی (جاده ای) از طریق بین المللی دارای قوانین و مقررات انبوه تری نسبت به حمل داخلی کالا است . در حمل و نقل بین المللی عواملی از قبیل گمرکات و مجوز ترخیص ، قوانین و مقررات کشور مقصد ،قوانین و مقررات کشور های مابین مبدا و مقصد ، کالای مجاز در هر کشور ، و هزینه های عوارض دخیل هستند .

در این دوره با تجهیزات حمل و نقل جاده ای و وسایل حمل و نقل و مسئولیت شرکت های حمل و نقل جاده ای آشنا می شویم.
سرفصل دروس

  • مقررات حمل و نقل جاده ای
  • حمل و نقل جاده ای 1
  • حمل و نقل جاده ای2
  • حمل و نقل جاده ای 3
  • حمل و نقل جاده ای 4