نام دوره : مدیریت زنجیره تامین و لجستیک و حمل ونقل چند وجهی
استاد : نیلوفر سمنانی
مدت زمان دوره : 73 دقیقه
هزینه دوره :
اعضای کمیته ایرانی: 250,000 تومان
غیر عضو : 400,000 تومان
توضیحات دوره
خلاصه :

مطرح شدن در سطح بین‌الملل خواه با جنبه‌های اقتصادی و سیاسی یا جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی، به منظور «تاثیرگذاری جهانی» همواره مقصود مطلوب کسب و کارهای بسیاری از کشورها بوده است. بدین منظور شرکت‌ها/ سازمان‌ها می‌کوشند تا مجموعه خود را از طریق اکتساب شایستگی‌های کلیدی به شبکه کسب و کار جهانی متصل و مرتبط سازند و مبتنی بر زنجیره‌ تامین و کانون‌های لجستیکی بین‌المللی مدیریت کنند. به عبارت دیگر، مدیریت لجستیک و زنجیره تامین در سطح بین‌الملل ستون فقرات تجارت جهانی می‌باشد. در حال حاضر شرکت‌ها/ سازمان‌های بیش از 166 کشور جهان دارای عملکرد لجستیکی در سطح بین‌الملل هستند؛ حتی شرایط به گونه‌ای است که پیشرفت در لجستیک بین‌الملل تاثیر مستقیم در توسعه جایگاه جهانی کشورها دارد. مطابق آمارها، در سال‌های اخیر کشورهایی که توانسته‌اند سطح لجستیک بین‌الملل خود را ارتقاء دهند، 1 الی 2 درصد به تولید ناخالص داخلی (GDP) آنها افزوده شده است. لذا مديريت کارا، اثربخش و هوشمندانه لجستیک در سطح بین‌الملل مي‌تواند نقش کلیدی در تسریع و تسهیل جهانی‌سازی کشورها (کسب و کارها) داشته باشد.

در این دوره با لجستیک و حمل و نقل چند وجهی و مسئولیت های مربوطه آشنا می شویم.
سرفصل دروس

  • مدیریت زنجیره تامین و لجستیک و حمل ونقل چند وجهی
  • لجستیک ـ1
  • لجستیک ـ2