نام دوره : مالکیت فکری و مبارزه با جعل و تقلب
استاد : آقای دکتر شهرام رضایی
مدت زمان دوره : 100 دقیقه
هزینه دوره :
اعضای کمیته ایرانی: 250,000 تومان
غیر عضو : 400,000 تومان
توضیحات دوره
خلاصه :

رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی هر کشور بیش از هر چیز متکی به نوآوری‌ها و اندیشه‌های خلاقی است که تنها در صورت وجود بستر مناسب، زمینه‌ی بروز و ظهور می‌یابند. امروزه دارایی‌های فکری در زمره ارزشمندترین اموال محسوب می‌شوند و امکان ارزش آفرینی و تولید ثروت از طریق آنها، اهمیت حمایت حقوقی از این دارائی‌ها را بیش از پیش آشکار ساخته‌ است. هرچند ایجاد ظرفیت‌های قانونی مناسب و اصلاح قوانین موجود برای حمایت از مالکیت‌های فکری لازم است اما تضمین عملکرد موفق نظام مالکیت فکری در هر کشور در گرو وجود ابزارهای اجرایی موثر و کارآمد برای اعمال آن است.

در این دوره ، دلیل اهمیت مالکیت فکری در حوزه های اقتصاد و ترویج نوآوری و چگونگی حفاظت از مالکیت فکری ، نوآوری مطرح و در مورد وضعیت کشور بحث و بررسی می شود

همچنین لزوم حفاظت از شرکتهای کوچک و متوسط و سوددهی به مشتری و جامعه و جلوگیری از جعل و سرقت آثار و  اقدامات تجاری برای توقف جعل و سرقت دارائی های فکری از مواردی است که مورد بررسی قرار می گیرد.
سرفصل دروس

  • مالکیت فکری و مبارزه با جعل و تقلب
  • مالکیت فکری 1
  • مالکیت فکری 2