نام دوره : بلاک چین
استاد : آقای دکتر محمدرضا جمالی
مدت زمان دوره : 463 دقیقه
هزینه دوره :
اعضای کمیته ایرانی: 250,000 تومان
غیر عضو : 400,000 تومان
توضیحات دوره
خلاصه :

امروزه، جایی نیست که خبری از ارزهای رمزنگاری شده در آن مشاهده نشود، محیط پیرامون ما از تمامی پتانسیل خود برای تبلیغ و ترویج این موضوع، به صورت آگاهانه و یا ناخودآگاه استفاده می کند. ارزهای رمزنگاری شده به عنوان پدیده ای نوظهور، به سرعت فضای تکنولوژی و بازیگران آن را تحت تاثیر قرار داده است. ارزهای رمزنگاری شده و تکیه گاه اصلی آن یعنی بلاکچین دارای قابلیت هایی هست که آن را مستعد توجه می کند، می توان گفت رسالت اصلی فناوری بلاکچین که بعضا آن را به عنوان فرزند خلف اینترنت می نامند، فراهم آوردن بستر تبادلاتی ارزش، فارغ از هرگونه حد و مرز و محدودیت است. همچنین بلاکچین، یک پایگاه داده توزیع شده است که به عنوان یک دفترکل توزیع شده در این تبادلات استفاده می شود. در این دوره آموزشی قصد داریم تا این فناوری را از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار داده و ابعاد آن را مشخص کنیم. در همین راستا به فلسفه وجودی بلاکچین، کاربردهای آن در حوزه های مختلف، ذینفعان و بازیگران اصلی آن و همچنین سایر موارد مرتبط به این فناوری بیان خواهد شد.
سرفصل دروس

  • بلاک چین
  • بلاکچین_1
  • بلاکچین_2
  • بلاکچین_3
  • بلاکچین_4
  • بلاکچین_5
  • بلاکچین_6
  • بلاکچین_7
  • بلاکچین_8
  • بلاکچین_9