نام دوره : قراردادهای بازرگانی بین المللی
استاد : آقای دکتر به آذین حسیبی
مدت زمان دوره : 216 دقیقه
هزینه دوره :
اعضای کمیته ایرانی: 250,000 تومان
غیر عضو : 400,000 تومان
توضیحات دوره
خلاصه :

قرارداد­، قانون طرفین است و روابط ایشان را تنظیم می­ کند. در عرصه بین ­المللی­، قراردادها از اهمیت بیشتری برخوردارند­. خارجی بودن طرف قرارداد­، انعقاد یا اجرای قرارداد در خارج از محل اقامت طرفین، موضوع قراردادها و معاملات بین­ المللی­، روش­های پرداخت بین المللی و نیز استفاده از قراردادهای نمونه یا استاندارد­، مسایلی را مطرح می­ کنند که بررسی و حل و فصل آنها احتیاج به اطلاعات بیشتر و آشنایی گسترده ­تر شرکت­­­­­­­­­ های تجاری و بازرگانان با این مسایل دارد.

هر چند كه امنيت بازرگاني بين ­المللي بيش از هر چيز بسته به اوضاع و احوال بين ­المللي و ثبات كشورهاي درگير در صحنه بين ­المللي است، اما بخش مهمی از اين امنيت موکول به آن است كه روابط بازرگاني و اقتصادي به درستی تنظيم و تدوين شود. از اين قراردادهاي بين­ المللي و نحوه تنظيم آنها نقش پراهميت و گاه منحصر به فردي در اطمينان بخش ساختن روابط بازرگاني دارد.

قراردادهاي بين ­المللي در اطمينان بخش كردن محيط بازرگاني بين المللي و نيز در تحكيم و پايدار ساختن و ثبات روابط تجاري بين المللي نقش مهمی دارند. يك قرارداد خوب و مناسب مي­تواند قصد طرفين معامله را به درستي و با دقت به قالب حقوقي درآورد، بر نيت تجاري آنها لباس حقوقي مناسب بپوشاند، حدود مسئوليت ها، تعهدات حقوق و امتيازات هر كدام را ترسيم كند و از هرج و مرج يا ابهام و سردر گمي در روابط بازرگاني جلوگيري نمايد.
سرفصل دروس

  • قراردادهای بازرگانی بین المللی
  • قراردادهای بازرگانی بین المللی 1
  • قراردادهای بازرگانی بین المللی2
  • قراردادهای بازرگانی بین المللی3
  • قراردادهای بازرگانی بین المللی4