نام دوره : بررسی اسناد در اعتباراسنادی
استاد : آقای فریدون شیرازی
مدت زمان دوره : 203 دقیقه
هزینه دوره :
اعضای کمیته ایرانی: 250,000 تومان
غیر عضو : 400,000 تومان
توضیحات دوره
خلاصه :

اعتبار اسنادی را یکی از مهمترین روش ­های پرداخت می ­توان شناخت. چگونگی تنظیم آن از اهمیت فراوانی برخوردار است و طرفین درگیر در اعتبار باید به این نکته توجه کافی داشته باشند، زیرا در صورت وجود هر گونه ابهام در اعتبار، اجرای آن با اشکال روبرو شده و یا منافع طرفین می­­­­­­­­­­­­­­­­­­تواند خدشه ­­­­­­­­­­­­­­­­­­دار شود.

علاوه بر چگونگی تنظیم اعتبار، نحوه رسیدگی به اسناد برای همه طرفین درگیر در اعتبار مانند متقاضی، ذی­نفع، بانک گشاینده و بانک تعیین شده­­­­­­­­­­­­­­­­ای که موافقت خود را اعلام کرده نیز بسیار مهم است. اطلاع از روش درست بررسی اسناد سبب می­­­­­ شود تا این افراد بتوانند از دقت نظر کافی برخوردار بوده و در انجام این کار بزرگ میزان اشتباه به کمترین حد خود برسد.
سرفصل دروس

  • بررسی اسناد در اعتباراسنادی
  • اعتبار اسنادی 1
  • اعتبار اسنادی 2
  • اعتبار اسنادی 3