نام دوره : مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی
استاد : آقای فریدون شیرازی
مدت زمان دوره : 345 دقیقه
هزینه دوره :
اعضای کمیته ایرانی: 250,000 تومان
غیر عضو : 400,000 تومان
توضیحات دوره
خلاصه :

مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی نشریه شماره 600 اتاق بازرگانی بین­المللی، ضوابطی قراردادی است که در صورت درج آن در اعتبار اسنادی برای همه طرف­ های ذیربط الزام آور می شود.

هدف از تدوین این مقررات توسط اتاق بازرگانی بین­­ المللی ICC  ایجاد یک رشته ضوابط قراردادی به منظور هماهنگی و یکنواختی در عملیات اعتبارات اسنادی است. پذیرش جهانی مقررات UCP از جانب دست اندرکاران اعتبارات اسنادی در کشورهایی که از سیستم­های قضایی و اقتصادی متنوعی برخوردار می باشند، نشانه موفقیت در تدوین این مقررات محسوب می شود.

بنابراین آشنایی کامل با این مقررات برای همه بانک­ها، وارد­کنندگان کالا یا خدمات ضروری است.
سرفصل دروس

  • مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی