انتشارات کمیته ایرانی ICC

کمیته ایرانی ICC به منظور استفاده مناسب‌تر جامعه کسب و کار ایران از مقررات و ضوابطی که ICC به وجود می‌آورد، اقدام به ترجمه نشريات ICC و يا تهيه كتب مورد نياز جامعه كسب و كار نموده است تا کاربران ایرانی را در بهره‌گیری از مقررات ICC یاری رساند. این کتاب‌ها در حوزه‌هایی همچون بازرگانی، بانکی، حمل و نقل، بیمه و داوری می‌باشند.