مترجم
دكتر محسن محبي - الهام انيسي
نوبت و سال چاپ
اول ۱۳۹۰
قطع و تیراژ
وزيري ۱۵۰۰
قیمت
کتاب برای فروش موجود نیست
ناشر
انتشارات جنگل
شابک

يادداشت رئيس کميته ايراني اتاق بازرگاني بين‌المللي
يادداشت دبيرکل کميته ايراني اتاق بازرگاني بين‌المللي
سخن مترجم
معرفی شیوه‌های حل اختلاف
نمونه شرط‌های پیشنهادی اتاق بازرگانی بین‌المللی
قواعد شیوه‌های جایگزین برای حل و فصل اختلاف (ADR)

مقدمه
ماده ۱- قلمرو مقررات ADR
ماده ۲- شروع رسیدگی تحت قواعد ADR
ماده ۳- انتخاب شخص ثالث بی‌طرف
ماده ۴- هزینه‌ها
ماده ۵- اداره جریان دادرسی
ماده ۶- پایان رسیدگی
ماده ۷- مقررات کلی
ضمیمه- هزینه‌های ADR

راهنمای قواعد شیوه‌های جایگزین برای حل اختلافات تجاری (ADR)
بخش اول: مقدمه
ویژگی قواعد ADR اتاق بازرگانی بین‌المللی
شرح مختصر قواعد ADR

بخش دوم: تحليل قواعد ADR اتاق بازرگانی بین‌المللی
مقدمه قواعد
ماده ۱- قلمرو قواعد ADR
ماده ۲- شروع جریان رسیدگی ADR
ماده ۳- انتخاب شخص بی‌طرف
ماده ۴- هزینه‌ها
ماده ۵- اداره جریان رسیدگی ADR
ماده ۶- خاتمه رسیدگی
ماده ۷- مقررات کلی
بخش سوم: تحلیل شروط ADR اتاق بازرگانی بین‌المللی

قواعد کارشناسی
بخش اول: مقررات کلی
ماده ۱- مرکز بین‌المللی کارشناسی

بخش دوم: تقاضای معرفی کارشناس
ماده ۲- مراجعه به مرکز
ماده ۳- کارشناس
ماده ۴- هزینه‌های معرفی کارشناس

بخش سوم: تقاضای نصب کارشناس
ماده ۵- مراجعه به مرکز
ماده ۶- ابلاغ‌ها و مکاتبات
ماده ۷- کارشناس
ماده ۸- هزینه‌های نصب کارشناس

بخش چهارم: اداره جریان رسیدگی کارشناسی
ماده ۹- مراجعه به مرکز
ماده ۱۰- ابلاغ‌ها و مکاتبات
ماده ۱۱- استقلال کارشناس، جایگزینی کارشناس
ماده ۱۲- مأموریت کارشناس
ماده ۱۳- وظایف و مسئولیت‌های طرفین
ماده ۱۴- هزینه‌های اداره جریان کارشناسی

بخش پنجم: مقررات متفرقه
ماده ۱۵- اسقاط حق ایراد
ماده ۱۶- معافیت از مسئولیت
ماده ۱۷- مقررات کلی

ضمیمه یک: اساسنامه کمیته دائمی مرکز بین‌المللی کارشناسی اتاق بازرگانی بین‌المللی
ماده ۱- تشکیل کمیته دائمی
ماده ۲- جلسات
ماده ۳- وظایف و تکالیف کمیته دائمی
ماده ۴- محرمانه بودن

ضمیمه دو: جدول هزینه‌های کارشناسی
ماده ۱- هزینه معرفی کارشناس
ماده ۲- هزینه‌های نصب کارشناس
ماده ۳- هزینه‌های اداره جریان کارشناسی

قواعد حل و فصل اختلافات ناشی از ابزارهای بانکی اسنادی
ماده ۱- خدمات حل و فصل اختلاف
ماده ۲- درخواست
ماده ۳- پاسخ
ماده ۴- اطلاعات و مدارک تکمیلی
ماده ۵- تأییدیه دریافت اسناد و مدارک و رد آنها
ماده ۶- انتصاب کارشناسان
ماده ۷- روش کار کارشناسان منصوب
ماده ۸- تصمیم‌گیری
ماده ۹- تودیع تصمیم و انتشار آن
ماده ۱۰- هزینه‌های رسیدگی
ماده ۱۱- مقررات کلی
ضمیمه قواعد DOCDEX در مورد هزینه‌ها
هزینه ثابت
هزینه‌های اضافی
پرداخت هزینه‌ها

قواعد هیأت‌های حل اختلاف
قواعد هیأت حل اختلاف اتاق بازرگانی بین‌المللی
ماده ۱- قلمرو قواعد
ماده ۲- تعاریف
ماده ۳- توافق در ارجاع به این قواعد

انواع هیأت‌های حل اختلاف
ماده ۴- هیأت بررسی اختلاف
ماده ۵- هیأت حل اختلاف برای اتخاذ تصمیم
ماده ۶- هیأت حل اختلاف مرکب

تشکیل هيأت حل اختلاف
ماده ۷- انتصاب اعضاي هيأت حل اختلاف

تعهدات اعضاي هيأت‌های حل اختلاف
ماده ۸- استقلال
ماده ۹- وظايف اعضاي هيأت و حفظ اسرار
ماده ۱۰- موافقت‌نامه اعضاي هيأت

تعهد به همكاري
ماده ۱۱- ارائه اطلاعات
ماده ۱۲- جلسات با طرفین و بازدید از کارگاه
ماده ۱۳- اخطاریه‌ها، مکاتبات، مهلت زمانی

عملکرد هیأت‌های حل اختلاف
ماده ۱۴- شروع و پایان کار هیأت‌های حل اختلاف
ماده ۱۵- اختیارات هیأت‌های حل اختلاف

جریان رسیدگی در هیأت‌های حل اختلاف
ماده ۱۶- کمک‌های غیررسمی برای حل اختلافات
ماده ۱۷- ارجاع رسمی اختلافات برای صدور تصمیم: شرح موضوع
ماده ۱۸- پاسخ و اسناد تکمیلی
ماده ۱۹- سازماندهی جلسه استماع و اداره آن

تصمیم‌گیری هیأت‌های حل اختلاف
ماده ۲۰- مهلت اتخاذ تصمیم هیأت
ماده ۲۱- بررسی تصمیمات هیأت توسط مرکز
ماده ۲۲- مفاد تصمیم
ماده ۲۳- اتخاذ تصمیم
ماده ۲۴- اصلاح و تفسیر تصمیم
ماده ۲۵- قابلیت قبول تصمیم هیأت در رسیدگی‌های بعدی

دستمزد اعضای هیأت حل اختلاف و هزینه‌های اداری اتاق بازرگانی بین‌المللی
ماده ۲۶- ملاحظات کلی
ماده ۲۷- حق‌الزحمه ماهانه
ماده ۲۸- دستمزد روزانه
ماده ۲۹- هزینه‌های سفر و دیگر مخارج
ماده ۳۰- مالیات‌ها و عوارض
ماده ۳۱- ترتیبات پرداخت
ماده ۳۲- هزینه‌های اداری اتاق

مقررات کلی
ماده ۳۳- معافیت از مسئولیت
ماده ۳۴- اعمال قواعد

ضمیمه قواعد هیأت‌های حل اختلاف درباره هزینه‌ها
جدول هزینه‌ها
نمونه موافقت‌نامه با اعضای هیأت حل اختلاف

کتاب «مجموعه مقررات اتاق بازرگانی بین‌المللی برای حل و فصل اختلافات تجاری»، ترجمه «دکتر محسن محبی» و «الهام انیسی» از سوی کمیته ایرانی ICC چاپ و روانه بازار کتاب شد. این کتاب مشتمل بر مجموعه قواعد شیوه‌های جایگزین برای حل اختلاف (همراه با راهنمای ADR)، قواعد کارشناسی، قواعد حل و فصل اختلافات ناشی از ابزارهای بانکی اسنادی و قواعد هیأت‌های حل اختلاف است.

حل و فصل اختلافات و دعاوی تجاری در اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) جایگاه خاصی دارد و باید آن را در شمار ویژگی‌های اصلی ICC دانست. نظام داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی که از سال ۱۹۲۳ راه‌اندازی شده، امروزه پیشگام داوری تجاری در سطح بین‌المللی است. اما تنوع و تحول در روابط و قراردادهای تجاری و استفاده از شکل‌های جدید معاملات و قراردادها باعث شده که نوع و ماهیت اختلافات تجاری نیز تنوع و گستردگی بیشتری پیدا کند که حل و فصل آنها نیز مستلزم شیوه‌ها و روش‌های خاص و متنوع می‌باشد.
اتاق بازرگانی بین‌المللی از این مهم غافل نبوده است و متناسب با این تحولات، روش‌های گوناگون حل اختلافات تجاری را تدارک دیده و برای آنها قواعد لازم را تهیه و تدوین کرده است. روش‌هایی مانند ارجاع امر به کارشناس، روش‌های جایگزین برای حل و فصل دعاوی (موسوم به ADR)، هیأت‌های حل اختلاف برای قراردادهای پیمانکاری و امثال آنها از جمله شیوه‌های جدید حل اختلافات تجاری است که اتاق بازرگانی بین‌المللی برای هر یک از آنها مقررات و قواعدی را تنظیم و منتشر کرده است.
کتاب حاضر، مجموعه‌ای از مقررات اتاق بازرگانی بین‌المللی برای حل و فصل دعاوی و اختلافات تجاری است که به زبان فارسی ترجمه و منتشر شده است. پیش از این، قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی همراه با شرح آن توسط «دکتر محسن محبی» به فارسی ترجمه و از سوی کمیته ایرانی ICC منتشر شده بود. اینک با ترجمه و انتشار سایر مقررات اتاق برای حل و فصل اختلافات تجاری، مجموعه کاملی از مقررات اتاق بازرگانی بین‌المللی در زمینه خدمات حل و فصل اختلاف در اختیار جامعه تجاری و نیز اساتید، وکلا و حقوقدانان کشور قرار می‌گیرد.