مترجم
فريده تذهيبي
نوبت و سال چاپ
دوم ۱۳۹۵
قطع و تیراژ
وزيري ۵۰۰
قیمت
42000 تومان
ناشر
انتشارات جنگل
شابک
۸-۱۶۵-۳۱۶-۶۰۰-۹۷۸

يادداشت رئيس کميته ايراني اتاق بازرگاني بين‌المللي
يادداشت دبيرکل کميته ايراني اتاق بازرگاني بين‌المللي
یادداشت دبیر کمیسیون بانکی و مترجم

پیش‌گفتار

بخش اول: ضمانت‌نامه و ضمانت‌نامه متقابل عندالمطالبه به‌طور خلاصه
۱-۱ ضمانت‌نامه عندالمطالبه چيست؟
۱-۲ انواع ضمانت‌نامه‌ها
۱-۳ عدم ارائه دليل براي تخلف
۱-۴ تقلب و کلاهبرداري
۱-۵ اسناد
۱-۶ شرايط غيراسنادي
۱-۷ استقلال ضمانت‌نامه
۱-۸ ضمانت‌نامه عندالمطالبه با ضمانت‌نامه تبعی متفاوت است
۱-۹ ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه با تعهد پرداخت غرامت متفاوت است
۱-۱۰ ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه با اعتبارات اسنادی متفاوت است
۱-۱۱ ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه از اعتبارات اسنادی ضمانتی متفاوت است
۱-۱۲ ضمانت‌نامه‌های چندجانبه؛ ضمانت‌نامه‌های سندیکایی
۱-۱۳ ضمانت‌نامه‌های دوجانبه
۱-۱۴ ضمانت‌نامه‌هایی که در ارتباط با رابطه پایه صادر نمی‌شوند
۱-۱۵ ضمانت‌نامه متقابل چيست؟
۱-۱۶ ساختار ضمانت‌نامه متقابل
۱-۱۷ استقلال ضمانت‌نامه متقابل
۱-۱۸ آیا ذینفع می‌تواند علیه ضامن متقابل ادعایی مطرح کند؟
۱-۱۹ آیا درخواست‌کننده می‌تواند ادعایی علیه ضامن و به طور متقابل در ضمانت‌نامه غیرمستقیم داشته باشد؟

سرآغاز: به سوی URDG ۷۵۸
۱ چرا URDG؟
۲ تاریخچه‌ای از تجدیدنظر
۳ مقایسه URDG ۷۵۸ و URDG ۴۵۸

بخش دوم: URDG به‌طور خلاصه
۲-۱ URDG چیست؟
۲-۲ آیا شرایط خاصی برای کاربرد URDG در ضمانت‌نامه وجود دارد؟
۲-۳ URDG چگونه به کار می‌رود؟
۲-۴ URDG و قانون آمره
۲-۵ به کار بردن URDG ۷۵۸: مزایا برای همه طرف‌ها
۲-۶ حوزه مقررات URDG ۷۵۸؛ چه ضوابطی دارد- چه ضوابطی در آن نیست
۲-۷ سوالات دیگر درباره حوزه کاربرد URDG

بخش سوم: URDG ۷۵۸ در اجرا
۳-۱ تهیه متن ضمانت‌نامه طبق URDG
۳-۲ صدور ضمانت‌نامه URDG
۳-۳ تغییر شرایط ضمانت‌نامه URDG
۳-۴ ارائه مدارک
۳-۵ بررسی مدارک
۳-۶ پرداخت ضمانت‌نامه
۳-۷ خاتمه اعتبار ضمانت‌نامه
۳-۸ روابط با طرف دستوردهنده

بخش چهارم: تفسیری بر URDG ۷۵۸
ماده ۱- کاربرد مقررات متحدالشكل ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه
ماده ۲- تعاريف
ماده ۳- تفسير
ماده ۴- صدور ضمانت‌نامه و تاريخ مؤثر بودن
ماده ۵- استقلال ضمانت‌نامه و ضمانت‌نامه متقابل
ماده ۶- اسناد در مقابل كالا/ خدمات یا اجرای كار
ماده ۷- شروط غيراسنادي
ماده ۸- مفاد دستورات و ضمانت‌نامه‌ها
ماده ۹- رد درخواست صدور ضمانت‌نامه
ماده ۱۰- ابلاغ ضمانت‌نامه يا اصلاحيه
ماده ۱۱- اصلاحيه‌ها
ماده ۱۲- حدود تعهد ضامن در ضمانت‌نامه
ماده ۱۳- تغيير مبلغ ضمانت‌نامه
ماده ۱۴- ارائه مدارك
ماده ۱۵- شرايط مطالبه وجه
ماده ۱۶- اطلاع در مورد مطالبه وجه
ماده ۱۷- مطالبه قسمتي از ضمانت‌نامه، مطالبات متعدد، مبلغ مطالبات
ماده ۱۸- مجزا بودن هر نوبت مطالبه وجه
ماده ۱۹- بررسي اسناد
ماده ۲۰- مهلت بررسي مطالبه ضمانت‌نامه- پرداخت
ماده ۲۱- ارز پرداخت
ماده ۲۲- ارسال تصوير مطالبه مطابق با شرایط ضمانت‌نامه
ماده ۲۳- شرط تمديد يا پرداخت
ماده ۲۴- مطالبه وجه غيرمنطبق با مفاد ضمانت‌نامه- قبول مغايرت و اطلاع
ماده ۲۵- كاهش مبلغ ضمانت‌نامه و خاتمه اعتبار
ماده ۲۶- قوه قهريه (فورس ماژور)
ماده ۲۷- عدم مسئوليت در مورد اصالت اسناد
ماده ۲۸- عدم مسئوليت در مورد مخابره و ترجمه پيام
ماده ۲۹- عدم مسئوليت در مورد اقدامات طرف ديگر
ماده ۳۰- حدود معافيت از مسئوليت
ماده ۳۱- جبران خسارت در مقابل عرف و قوانين خارجي
ماده ۳۲- مسئوليت پرداخت هزينه‌ها
ماده ۳۳- انتقال ضمانت‌نامه و واگذاري عوايد
ماده ۳۴- قانون حاكم
ماده ۳۵- مرجع صلاحيت‌دار

بخش پنجم: مقررات متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه (URDG) در جهان
۵-۱ URDG به زبان‌های مختلف
۵-۲ URDG و سایر مقررات اتاق بازرگانی بین‌المللی
۵-۳ مقررات URDG و کنوانسیون سازمان ملل
۵-۴ URDG به عنوان مدلی برای قوانین ملی
۵-۵ URDG به عنوان فرم مدل برای ضمانت‌نامه‌های استاندارد سایر سازمان‌ها
۵-۶ استفاده از URDG در دادگاه‌ها

نسخه تجدیدنظر شده مقررات متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه (URDG) موسوم به شماره ۷۵۸ در اول جولای ۲۰۱۰ اجرایی شد و نخستین بار در سال ۱۳۸۹ با ترجمه دبیر کمیسیون بانکی ايراني ICC، «فریده تذهیبی»، منتشر گردید.
هم اكنون راهنمای URDG ۷۵۸ كه بسیار فراتر از یک راهنمای معمول بوده و در واقع دائره‌المعارف ضمانت‌نامه‌ها در سطح بین‌المللی است. راهنماي مذكور، به همت تذهيبي، كه خود عضو گروه (هفت نفره) بین‌المللی تهیه متن در کمیسیون بانکی اتاق بازرگانی بین‌المللی است، ترجمه شده است.
این راهنما یک کتاب ساده نبوده و از آن جا که موضوع ضمانت‌نامه‌ها دارای جنبه‌های متفاوت از جمله پیامدهای خاص حقوقی است. توصيه مي‌گردد كه هر کاربر، هر فعال دنیای تجارت و البته هر بانکداری که به امور مربوط به ضمانت‌نامه‌ها اشتغال دارد، اصل مقررات و راهنما را همواره در دسترس داشته باشند. راهنما نه تنها به تشریح علل و نحوه کاربرد هر ضابطه مندرج در URDG ۷۵۸ می‌پردازد بلکه مطالعه تطبیقی با سایر مقرراتی که برای تنظیم ضمانت‌نامه‌ها وجود دارد یا داشته است را نیز در بر می‌گیرد.
به طور حتم، ترجمه چنین متنی مستلزم دقت، احاطه و نیز تخصص فراوان به امور ضمانت‌نامه‌ها است. مشارکت فعال مترجم برای تهیه متن مقررات، نشان از غنای اصل متن دارد. این کتاب ارزشمند که از آن می‌توان به عنوان یک جنگ ضمانت‌نامه یاد کرد به همت نامبرده تهيه گشته و در دسترس علاقه‌مندان به آگاهي از نحوه صدور و اجرای ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه قرار گرفته است.
راهنماي مذكور در پنج بخش تنظیم شده و در هر بخش مثال‌های عملی که در کل راهنما آمده است. شرح تحلیلی مقررات ضمانت‌نامه‌ها پویایی خاص به راهنما بخشیده و آن را از حالت خشک و بی‌روح درآورده است. هر بخش طوری تنظیم شده که به‌خودی‌خود مستقل باشد به نحوی که بررسی جامعی تحت عنوان همان بخش ارائه می‌شود بدون این که کاربران مجبور باشند برای درک مفاهیم آن به بخش‌های دیگر مراجعه کنند.
راهنمای کاربردی حاضر می‌تواند کمک بسیار ارزشمندی برای کاربران، بازرگانان، صنعتگران، صادرکنندگان، بانک‌ها و کارشناسان آن‌ها باشد.
كتاب مذكور در ۶۸۸ صفحه با تيراژ ۵۰۰نسخه تهيه و چاپ شده و روانه بازار كتاب گشته است.