مترجم
فاطمه حميدي
نوبت و سال چاپ
پنجم ۱۳۹۶
قطع و تیراژ
رحلي ۵۰۰
قیمت
کتاب برای فروش موجود نیست
ناشر
انتشارات جنگل
شابک
۲-۷۴۲-۹۸۱-۹۶۴-۹۷۸

یادداشت رئیس كميته ايراني اتاق بازرگاني بين‌المللي
یادداشت دبیر کل كميته ايراني اتاق بازرگاني بين‌المللي
یادداشت دبير كميسيون بانكداري
یادداشت مترجم
معرفی نویسندگان
دیباچه
پیش‌گفتار
قسمت یک: فروش و حمل و نقل بین‌المللی
فصل یک: فروش بین‌المللی
فصل دو: حمل و نقل بین‌المللی (تحویل کالا)
قسمت دو: نقش بانک‌ها
فصل سه: پرداخت‌های بین‌المللی
فصل چهار: فروش‌های نقدی و حساب باز
فصل پنج: روش تأمین اعتبار (بدون حق رجوع)
فصل شش: معامله برات اسنادی
فصل هفت: معرفی اعتبارنامه بازرگانی
فصل هشت: ابلاغ اعتبار
فصل نه: بانک تعیین شده
فصل ده: تأیید اعتبار اسنادی
قسمت سه: پذیرش تعهد اعتبار
فصل یازده: اسناد و مطابقت اسنادی
فصل دوازده: پذیرش پرداخت و عدم پرداخت
فصل سیزده: پوشش
قسمت چهار: تأمین مالی معامله‌ها
فصل چهارده: اعتبارات اسنادی و اسناد ارائه شده تحت آن به عنوان ابزارهای مالی
فصل پانزده: پرداخت به تولیدکنندگان با استفاده از انتقال اعتبار
فصل شانزده: پرداخت به تولید‌کننده فروشنده
فصل هفده: تنزیل
قسمت پنج: اعتبار ضمانتی در تجارت بین‌المللی
فصل هجده: معامله‌های اعتبار ضمانتی بین‌المللی
پیوست: اصطلاحاتی در تجارت بین‌الملل

کتاب "راهنمای کاربران اعتبار اسنادی بر اساس UCP ۶۰۰"، از سوی کمیته ایرانی ICC چاپ و روانه بازار کتاب شد. راهنمای کاربران اعتبار اسنادی بر اساس UCP ۶۰۰، ترجمه نشریه شماره ۶۹۴ اتاق بازرگانی بین المللی است. پس از انتشار مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی(UCP ۶۰۰) ، اتاق بازرگانی بین المللی به منظور تسهیل در فرایند کاری صادرکنندگان و واردکنندگان کالا و خدمات در عرصه بین المللی، اقدام به چاپ این نشریه نمود و کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی نیز با هدف یاری رساندن به طرفین معامله بازرگانی و در نتیجه تسهیل عملیات بانکی در کشور، ترجمه این راهنما را در دستور کار خود قرار داد. ترجمه این نشریه توسط «فاطمه حمیدی» انجام شده و ویرایش آن به همت «فریدون شیرازی» از کارشناسان با تجربه عضو کمیسیون بانکداری کمیته ایرانی ICC صورت گرفته است.

تجدیدنظر در مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP)، هرچند سال یکبار و با توجه به تغییر در شرایط تجارت بین المللی صورت می گیرد. آخرین نسخه مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی، UCP ۶۰۰ می باشد که از جولای ۲۰۰۷ قابلیت اجرایی یافته است. معمولاً بر اساس هر نسخه از مقررات متحدالشکل، کارشناسان اتاق بازرگانی بین المللی اقدام به تهیه راهنمایی می کنند تا طرفین تجاری را در انجام و پیشبرد معامله ها در سطح بین المللی یاری رسانند. نویسندگان مجموعه، استاد و کارشناس در حوزه های مختلف تجارت بین المللی نظیر بانکداری، بیمه، حقوق و دارای مقاله های متعدد در این خصوص هستند و به همین دلیل، مجموعه از بار محتوایی و کارشناسی بالایی برخوردار است. این مجموعه، راهنمایی برای صادرکنندگان و واردکنندگان کالاست که برای مبادله کالا و یا خدمات می باید روش هایی را برای ارسال و دریافت کالا/خدمات و وجه مورد نظر انتخاب و بر اساس آن اقدام کنند. تمرکز کتاب بر معرفی اعتبار اسنادی و چگونگی کارکرد آن است اما به شیوه های دیگر پرداخت نیز اشاره دارد. ضمن توضیح روش های مختلف مثل پیش پرداخت، حساب باز و وصولی ها، مزایا و نقایص هر روش نیز عنوان شده است و در نهایت با توجه به اینکه استفاده از اعتبار اسنادی، به دلیل نقش پررنگ بانک ها در آن، روشی است که نفع هر دو طرف، فروشنده و خریدار را در بر دارد، به توضیح کامل اعتبار اسنادی و عملکرد در این خصوص پرداخته شده است.