مترجم
محمدصالح ذوقي- مجيد زند ميرآلاوند
نوبت و سال چاپ
دهم ۱۳۹۶
قطع و تیراژ
وزيري ۱۲۰۰
قیمت
کتاب برای فروش موجود نیست
ناشر
انتشارات جنگل
شابک
۴-۷۷۷-۹۸۱-۹۶۴-۹۷۸

يادداشت رئيس کميته ايراني اتاق بازرگاني بين‌المللي
يادداشت دبيرکل کميته ايراني اتاق بازرگاني بين‌المللي
یادداشت مترجم
پيش‌گفتار
مقدمه
مقررات برای هر نوع روش حمل
تحويل در محل کار EXW
تحويل به حمل‌کننده FCA
کرايه حمل تا مقصد پرداخت شده CPT
کرايه حمل و بيمه تا مقصد پرداخت شده CIP
تحويل در پايانه حمل DAT
تحويل در محل DAP
تحويل عوارض پرداخت شده DDP
مقررات برای حمل دريايي و آبراه داخلي
تحويل در کنار کشتي FAS
تحويل روي عرشه کشتي FOB
هزينه (ارزش) و کرايه حمل CFR
هزينه (ارزش)، بیمه و کرایه حمل CIF
درباره کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی
نشریات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی

چاپ دهم کتاب «اینکوترمز ۲۰۱۰» ، مقررات اتاق بازرگانی بین‌المللی برای استفاده از اصطلاحات بازرگانی بین‌المللی و داخلی»، از سوی کمیته ایرانی ICC منتشر و روانه بازار کتاب شد. این کتاب ترجمه «محمد صالح ذوقی» و« مجید زند میرآلاوند» است که تفسیر کارشناسانه در مورد وظایف و تکالیف مختلفی که توسط اینکوترمز تعیین و مقرر می گردد ارائه می‌دهد و پاسخگوی نیاز کاربران مقررات اینکوترمز ۲۰۱۰ برای درک آسان و بهتر این مقررات است؛ به علاوه، این نشریه تغییراتی را که با توجه به نیاز کاربران در مقررات جدید اینکوترمز صورت گرفته است تشریح می‌کند؛ تغییر روش طبقه بندی مبانی اینکوترمز از گروه های چهارگانه D،C،F،E به دو گروه تحت عنوان مبانی مورد استفاده در حمل با هر نوع وسیله نقلیه و مبانی مورد استفاده در حمل دریایی و آبراه داخلی و کاهش تعداد مبانی از ۱۳ اصطلاح به ۱۱ اصطلاح از جمله تغییرات مهم در متن اینکوترمز ۲۰۱۰ می‌باشد.

بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی، مقررات اینکوترمز ۲۰۱۰ فقط با آرم کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) معتبر است

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طی دستورالعمل شماره ۸۲۰۵۳/۹۰ مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۰ به کلیه بانک های دولتی و غیردولتی، ابلاغ کرد که مقررات اینکوترمز ۲۰۱۰ که از اول ژانویه ۲۰۱۱ اجرایی گردیده توسط کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی ترجمه و منتشر شده است. این دستورالعمل تأکید می‌نماید که اصل و ترجمه نشریات اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) بایستی با آرم کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) مورد استناد و بهره‌برداری قرار گیرد.