مترجم
حسين محبي
نوبت و سال چاپ
اول ۱۳۹۱
قطع و تیراژ
پالتويي ۱۵۰۰
قیمت
25000 تومان
ناشر
انتشارات جنگل
شابک

مقدمه دبیر کمیسیون حقوقی و داوری کمیته ایرانی ICC
مقدمه دبیرکل ICC
شرط فورس ماژور ۲۰۰۳ اتاق بازرگانی بین‌المللی

متن شرط فورس ماژور
ساختار شرط فورس ماژور

توضیحات درباره بندهای شرط فورس ماژور
۱- بند ۱: قاعده کلی فورس ماژور
۲- بند ۲: فورس ماژور و پیمانکاران دسته دوم
۳- اجرای شرط فورس ماژور نسبت به موانع موجود
۴- بند ۳: وقایع مصادیق فورس ماژور
۵- فهرست وقایع فورس ماژور
۶- فورس ماژور خود ساخته
۷- آزادی اراده و فورس ماژور
۸- بندهای ۴ و ۵: آثار فورس ماژور
۹- بند‌های ۸ و ۹: فورس ماژور منجر به فسخ قرارداد
۱۰- اطلاع دادن فورس ماژور

شرط عسر و حرج ۲۰۰۳ اتاق بازرگانی بین‌المللی
متن شرط

توضیحات درباره بندهای شرط عسر و حرج
۱- شرط عسر و حرج و شرط فورس ماژور
۲- مبنای شرط
۳- بند ۱: طرفین باید تعهدات خود را انجام دهند
۴- عسر و حرج و موانع موجود
۵- بند ۲ شرط عسر و حرج و وظیفه مذاکره

كميته ايراني ICC، كتاب «شرط فورس ماژور و شرط عسر و حرج» به ترجمه «حسين محبي» و ويراستاري «دكتر محسن محبي»، دبير كميسيون حقوقي و داوري كميته ايراني ICC و عضو دیوان بین¬المللی داوری پاریس (ICC) را روانه بازار كرد.

شرط فورس ماژور و شرط عسر و حرج در واقع ناظر به کانون اصلی قرارداد است. لذا، بسیار مهم است که این شروط، متعادل و متوازن باشند و نسبت به هر یک از طرفین به طور مساوی اعمال شود. در همين راستا، طي سال ۲۰۰۳، در نشريه شماره۶۵۰، اتاق بازرگانی بین‌المللی شرط فورس ماژور و شرط عسر و حرج را جهت تسهیل روند تنظیم قرارداد؛ هم برای شرکت‌ها و هم برای وکلای آنها تهیه و منتشر کرده است.

اتاق بازرگاني بين‌المللي در سال ۱۹۸۵ (نشریه ۴۲۱) ، شرط فورس ماژور و شرط عسر و حرج را تهیه و منتشر کرده بود و کمیته ایرانی ICC نيز آن را ترجمه و منتشر نمود. این شرط، سال‌ها مورد استفاده شرکت‌ها و فعالین تجاری بود تا اینکه چند سال قبل اتاق بازرگانی بین‌المللی بر اساس تجارب حاصله و نیازهای جدید، متن شرط مذکور را بازبینی کرد و متن جدید را تنظیم و چاپ نمود.

فورس ماژور در لغت به معنی قوه قاهره است. به موجب شرط فورس ماژور که در قرارداد درج می‌شود، اگر یک واقعه‌ی غیر قابل پیش‌بینی و خارج از اراده‌، هر یک از طرفین را از انجام تعهدات قراردادی‌اش بازدارد، از مسئولیت معاف و مبرّی خواهد بود.

اثر شرط دشواری یا عسر و حرج ICC، فسخ نیست بلکه طرفین باید برای تطبیق قرارداد با شرایط جدید حاصل از وقوع عسر و حرج مذاکره نمایند و سعی کنند شروط قراردادی جایگزین را متناسب با اوضاع و احوال جدید، با تراضی بیابند و در صورتی که به تراضی دست نیابند، تازه نوبت به فسخ می‌رسد.

نمونه شرط فورس ماژور که اتاق بازرگانی بین‌المللی تهیه و پیشنهاد نموده، ۹ بند است كه به دنبال متن شرط فورس ماژور، توضیحات و نظراتی در خصوص هر کدام از بندهای آن آمده است. برای درک بهتر بندهای مذکور و آثار و پیامدهای آن و برای استفاده درست‌تر از شرط فورس ماژور، باید توضیحات مذکور با دقت مطالعه شود.

متن کامل شروط به همراه متن انگلیسی شرط فورس ماژور و شرط عسر و حرج و توضیحات آنها برای استفاده و ملاحظه کسانی که مایلند به متن انگلیسی نیز دسترسی داشته باشند، عینا چاپ شده است.