مترجم
نسرين جعفري
نوبت و سال چاپ
اول ۱۳۹۴
قطع و تیراژ
وزيري ۱۲۰۰
قیمت
10000 تومان
ناشر
انتشارات جنگل
شابک

یادداشت رئیس کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی
یادداشت دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی
یادداشت دبیر کمیسیون بانکداری
یادداشت مترجم
پیش‌گفتار
پیش‌گفتار
مقدمه
ماده ۱- کاربرد مقررات متحدالشكل خريد دين (URF)
ماده ۲- تعاریف
ماده ۳- تفاسیر
ماده ۴- بدون حق رجوع
ماده ۵- قراردادهای خرید دین در بازار اولیه
ماده ۶- شرایط بازار اولیه
ماده ۷- اسناد قابل قبول در بازار اولیه
ماده ۸- تأییدیه‌هاي خرید دین در بازار ثانویه
ماده ۹- شرایط در بازار ثانویه
ماده ۱۰- اسناد قابل قبول در بازار ثانویه
ماده ۱۱- پرداخت
ماده ۱۲- پرداخت تحت تضمین
ماده ۱۳- مسئولیت‌های طرفین
ماده ۱۴- ابلاغیه‌ها
پیوست‌ها
پیوست ۱: قرارداد كلي (MASTER) خرید دین
پیوست ۲: قرارداد خرید دین
پیوست ۳: قرارداد خرید دین در قالب فرمت سوئیفت
پیوست ۴: تأییدیه خرید دین
گروه مشورتی «مقررات متحدالشكل خريد دين (URF)» در اتاق بازرگاني بين‌المللي (ICC)
کمیسیون بانکی اتاق بازرگانی بین‌المللی در یک نگاه
اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)
انجمن بین‌المللی خرید دین (IFA)

كميته ايراني (ICC)، کتاب «مقررات متحدالشکل خرید دین (URF ۸۰۰)» را با ترجمه «نسرين جعفري»، عضو كميسيون بانكداري كميته ايراني و از بانکداران باسابقه سیستم بانکی ایران، روانه بازار كتاب كرد.

خرید دین، تأمین مالی را برای جامعه تجاری در سطح بین‌المللی تسهیل می‌نماید و قادر است ابزارهایی را که حاکی از مطالبه پرداخت می‌باشد به وجه نقد تبدیل نماید. نقش حساسی که خرید دین در ایمن‌سازی تأمین مالی برای صادر‌کنندگان و وارد‌کنندگان ایفا می‌نماید اتاق بازرگاني بين‌المللي (ICC) را بر آن داشت تا در این زمینه ورود نماید. لذا با توجه به گسترش روزافزون تجارت بین‌الملل و لزوم به‌کارگیری روش‌های کارآمد تأمین مالی جهت حمایت فعالان اقتصادی، به همت اتاق بازرگانی بین‌المللی و مشارکت انجمن بین‌المللی خرید دین (IFA) مقررات متحدالشکل خرید دین (URF) به رشته تحرير درآمد كه در واقع حاصل همکاری مشترک کمیسیون‌های بانکداری اتاق بازرگانی بین‌المللی و انجمن بین‌المللی خرید دین (IFA) می‌باشد که پس از صرف حدود چهار سال، نهایتاً در اجلاس نوامبر ۲۰۱۲ اتاق بازرگانی بین‌المللی در مکزیک به تصویب رسید و از ابتدای سال ۲۰۱۳ اجرایی گردید. مقررات مذكور برای نخستین بار توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی در قالب نشریه شماره ۸۰۰ منتشر گرديد.
مقررات متحدالشكل خرید دین (URF) هر دو بازار را پوشش می‌دهد و می‌تواند حاکم بر فروش اولیه یک ابزار مالی در بازار اولیه و هرگونه فروش ثانوی همان ابزار در بازار ثانویه باشد مشروط بر اینکه هر یک و یا هر دو فروش با استناد به مقررات متحدالشكل خرید دین (URF) انجام پذیرد.
در مجموعه حاضر ضوابط و دستورالعمل انعقاد قراردادهای خرید دین جهت واگذاری بدون حق رجوع عواید حاصل از مطالبات در قالب ابزارهای بدهی بدون قید و شرط و قابل انتقال مطرح گردیده ضمن اینکه ابعاد حقوقی هر یک از عملیات به تفصیل تشریح گردیده است.
امید است با مطالعه مقررات حاضر گام مهمی در تسهیل تأمین مالی تجاری صادرات کشورمان از سوی مجامع مالی برداشته شود و زمینه‌های جذب سرمایه‌گذاری‌های ارزی غیرمستقیم نیز فراهم گردد.
كتاب مذكور در ۱۶۸ صفحه در قطع وزيري و با شمارگان هزار و ۲۰۰ نسخه از سوي دبيرخانه كميته ايراني ICC ترجمه و انتشار يافته است.