مبلغ ثبت نام و شهریه دوره آموزشی:


مدت زمان برنامه: 345 دقیقه
هزینه ثبت نام در این درس 2500000 ریال می باشد.
شناسه پرداخت کننده در صفحه ی پرداخت اینترنتی 600138  می باشد.(ورود شناسه پرداخت کننده جهت انجام تراکنش الزامیست)
جهت دریافت گواهینامه این دوره، شرکت در آزمون برنامه و کسب نمره قبولی، الزامی می باشد. 
محتوای آموزشی برنامه بلافاصله پس از واریز شهریه بصورت اینترنتی، در اختیار کاربر قرار می گیرد.


نام اساتید سخنران برنامه

  • آقای فریدون شیرازی (عضو  كميسيون بانکی  کمیته ایرانی ICC)
  • توضیحات برنامه آموزشی:

    مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی نشریه شماره 600 اتاق بازرگانی بینالمللی، ضوابطی قراردادی است که در صورت درج آن در اعتبار اسنادی برای همه طرفهای ذیربط الزام آور می شود.

    هدف از تدوین این مقررات توسط اتاق بازرگانی بینالمللی ICC  ایجاد یک رشته ضوابط قراردادی به منظور هماهنگی و یکنواختی در عملیات اعتبارات اسنادی است. پذیرش جهانی مقررات UCP از جانب دست اندرکاران اعتبارات اسنادی در کشورهایی که از سیستمهای قضایی و اقتصادی متنوعی برخوردار  می باشند، نشانه موفقیت در تدوین این مقررات محسوب می شود.

    بنابراین آشنایی کامل با این مقررات برای همه بانکها، وارد-کنندگان کالا یا خدمات ضروری است.