مبلغ ثبت نام و شهریه دوره آموزشی:

 مدت زمان برنامه:203 دقیقه
 هزینه ثبت نام در این درس 2500000 ریال می باشد.
 شناسه پرداخت کننده در صفحه ی پرداخت اینترنتی 600138  می باشد.(ورود شناسه پرداخت کننده جهت انجام تراکنش الزامیست)

 جهت دریافت گواهینامه این دوره، شرکت در آزمون برنامه و کسب نمره قبولی، الزامی می باشد. 

محتوای آموزشی برنامه بلافاصله پس از واریز شهریه بصورت اینترنتی، در اختیار کاربر قرار می گیرد.


نام اساتید سخنران برنامه

  • آقای فریدون شیرازی - عضو  كميسيون بانکی  کمیته ایرانی ICC

  • توضیحات برنامه آموزشی:

    اعتبار اسنادی را یکی از مهمترین روشهای پرداخت میتوان شناخت. چگونگی تنظیم آن از اهمیت فراوانی برخوردار است و طرفین درگیر در اعتبار باید به این نکته توجه کافی داشته باشند، زیرا در صورت وجود هر گونه ابهام در اعتبار، اجرای آن با اشکال روبرو شده و یا منافع طرفین میتواند خدشهدار شود. 

    علاوه بر چگونگی تنظیم اعتبار، نحوه رسیدگی به اسناد برای همه طرفین درگیر در اعتبار مانند متقاضی، ذینفع، بانک گشاینده و بانک تعیین شدهای که موافقت خود را اعلام کرده نیز بسیار مهم است. اطلاع از روش درست بررسی اسناد سبب میشود تا این افراد بتوانند از دقت نظر کافی برخوردار بوده و در انجام این کار بزرگ میزان اشتباه به کمترین حد خود برسد.