مبلغ ثبت نام و شهریه دوره آموزشی:

 مدت زمان برنامه: 389 دقیقه
 هزینه ثبت نام در این درس 1500000 ریال می باشد.
 شناسه پرداخت کننده در صفحه ی پرداخت اینترنتی 600138  می باشد.(ورود شناسه پرداخت کننده جهت انجام تراکنش الزامیست)

 جهت دریافت گواهینامه این دوره، شرکت در آزمون برنامه و کسب نمره قبولی، الزامی می باشد. 

محتوای آموزشی برنامه بلافاصله پس از واریز شهریه بصورت اینترنتی، در اختیار کاربر قرار می گیرد.


نام اساتید سخنران برنامه

  • دکتر احمد غفارزاده - عضو هیئت 251 مکرر مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای 
  • توضیحات برنامه آموزشی:

    این مجموعه با هدف آشنایی مودیان بخش اشخاص حقوقی با تکلالیف و حقوق آنها تهیه گردیده است و علاوه برآنها برای حسابداران، حسابرسان و مشاوران مالیاتی نیز قابل استفاده می باشد و محتوی آن مشتمل بر تعاریف، آیین نامه تحریر دفاتر قانونی، روش های رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات، معافیت ها و تخفیفات مالیاتی، هزینه های قابل قبول مالیاتی، تجدید ارزیابی دارایی ها، نحوه ارسال فهرست معاملات، جریمه ها و مشوق های مالیاتی و دادرسی مالیاتی می باشد.