مبلغ ثبت نام و شهریه دوره آموزشی:

 مدت زمان برنامه:217 دقیقه
 هزینه ثبت نام در این درس 1500000 ریال می باشد.
 شناسه پرداخت کننده در صفحه ی پرداخت اینترنتی 600138  می باشد.(ورود شناسه پرداخت کننده جهت انجام تراکنش الزامیست)

 جهت دریافت گواهینامه این دوره، شرکت در آزمون برنامه و کسب نمره قبولی، الزامی می باشد. 

محتوای آموزشی برنامه بلافاصله پس از واریز شهریه بصورت اینترنتی، در اختیار کاربر قرار می گیرد.


نام اساتید سخنران برنامه

  • دکتر میرمحسن طاهری تاری،  معاون مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی،  مدرس حقوقی مالیاتی در دانشگاه


توضیحات برنامه آموزشی:


پرداخت مالیات یکی از مصادیق آشکار مشارکت اقتصادی شهروندان در تأمین و برآوردن هزینه­های همگانی حکومت و دولت به شمار می­آید. با این حال، پرداخت مالیات به طور بالقوه امکان تعارض و ناسازگاری بین منافع شخصی مؤدی با منافع همگانی دولت و دستگاه مالیاتی را در ذات خود دارد. این تعارض و ناسازگاری آغازگاه زایش و پیداییِ اختلاف مالیاتی است. از دیدگاه حقوقی، چگونگی رسیدگی به این اختلاف تحت عنوان کلیِ «آیین دادرسی مالیاتی» مورد بحث و بررسی قرار می­گیرد تا رعایت عدالت مالیاتی، چه جنبۀ «رویه­ایِ اداری» و چه جنبۀ «عدالت رویه­ای اجتماعی» آن محقق گردد.