مبلغ ثبت نام و شهریه دوره آموزشی:

مدت زمان برنامه:180 دقیقه
هزینه ثبت نام در این درس 2500000 ریال می باشد.
شناسه پرداخت کننده در صفحه ی پرداخت اینترنتی 600138  می باشد.(ورود شناسه پرداخت کننده جهت انجام تراکنش الزامیست)

جهت دریافت گواهینامه این دوره، شرکت در آزمون برنامه و کسب نمره قبولی، الزامی می باشد. 

محتوای آموزشی برنامه بلافاصله پس از واریز شهریه بصورت اینترنتی، در اختیار کاربر قرار می گیرد.نام اساتید سخنران برنامه

  • آقای فریدون شیرازی عضو  كميسيون بانکی  کمیته ایرانی ICC

  • توضیحات برنامه آموزشی:

    اعتبار اسنادی قابل انتقال: اعتباری است که «قابل انتقال» بودن آن مشخصاً در اعتبار ذکر شود. اعتبار قابل انتقال ممکن است بنا بر درخواست ذی نفع کلاً یا جزئاً در اختیار ذی نفع دیگر (ذی نفع دوم) قرار گیرد. 

    از مزایای اعتبار قابل انتقال؛ آن است که قسمتی از اعتبار اسنادی به هریک از تولید کنندگان منتقل می شود. همچنین ذینفع دوم با ارایه اسناد مطابق به بانکی که اعتبار نزد او قابل استفاده است وجه را طبق شرایط اعتبار دریافت می کند.

    اعتبار اتکایی: در پارهای موارد متقاضی نمیتواند با افتتاح اعتبار قابل انتقال موافقت کند زیرا: شرایط موافقت نامههای منعقده بین خریدار و تولید کننده متفاوت بوده و نمی تواند نیازهای طرفین را برطرف کند و یا خریدار و فروشنده نهایی مایل نیستند که مخاطرات موجود در اعتبارات قابل انتقال را بپذیرد. در چنین شرایطی، یک اعتبار اتکایی شاید بتواند جایگزین مناسبی باشد.