مبلغ ثبت نام و شهریه دوره آموزشی:

 مدت زمان برنامه:159دقیقه
 هزینه ثبت نام در این درس 2500000 ریال می باشد.
 شناسه پرداخت کننده در صفحه ی پرداخت اینترنتی 600138  می باشد.(ورود شناسه پرداخت کننده جهت انجام تراکنش الزامیست)

 جهت دریافت گواهینامه این دوره، شرکت در آزمون برنامه و کسب نمره قبولی، الزامی می باشد. 

محتوای آموزشی برنامه بلافاصله پس از واریز شهریه بصورت اینترنتی، در اختیار کاربر قرار می گیرد.


نام اساتید سخنران برنامه

  •  آقای محمد صالح ذوقی( دبیر كميسيون مقررات و رویه های بازرگاني  کميته ايراني ICC)
  •  آقای ملک رضا ملک پور (قائم مقام دبیرکل کميته ايراني ICC)

توضیحات برنامه آموزشی:

يكي از نگراني هاي دائمي بازرگانان در معاملات بين المللي به ويژه هنگام خريد كالاي وارداتي، عدم اطمينان به طرف مقابل و ترديد در اجراي كامل تعهدات تقبل شده از طرف وي مي باشد. در جهت كاهش اين نگراني ها، بازرسي كالا )در صورت استفاده درست( مي تواند مورد توجه قرار گيرد و با استفاده از اين مكانيزم، تعهدات و مسئوليت هاي فروشنده قبل از حمل كالا و دريافت پول مورد بررسي و نظارت دقيق قرار گيرد به نحوي كه با اعمال نظارت و كنترل كمي و كيفي كالاي خريداري شده توسط بازرس مستقل، ضمن كاهش اختلافات فيمابين خريدار و فروشنده، نگراني خريدار تا حد امكان بر طرف گردد. به عبارت دقيق تر براي پيش گيري از بروز اشتباهات و قصور عوامل اجرايي درگير در سازمان فروشنده و يا جلوگيري از امكان بروز تقلب و سو استفاده احتمالي فروشنده و به منظور رفع مشكلات سعي شده است كه با استفاده از مكانيزم هاي خاص امكان ايجاد اختلاف بين خريدار و فروشنده به حداقل ممكن كاهش يابد.