مالیات

مبلغ ثبت نام و شهریه دوره آموزشی:

 مدت زمان برنامه:217 دقیقه
 هزینه ثبت نام در این درس 1500000 ریال می باشد.
 شناسه پرداخت کننده در صفحه ی پرداخت اینترنتی 600138  می باشد.(ورود شناسه پرداخت کننده جهت انجام تراکنش الزامیست)

 جهت دریافت گواهینامه این دوره، شرکت در آزمون برنامه و کسب نمره قبولی، الزامی می باشد. 

محتوای آموزشی برنامه بلافاصله پس از واریز شهریه بصورت اینترنتی، در اختیار کاربر قرار می گیرد.


نام اساتید سخنران برنامه

 • دکتر میرمحسن طاهری تاری،  معاون مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی،  مدرس حقوقی مالیاتی در دانشگاه


توضیحات برنامه آموزشی:


پرداخت مالیات یکی از مصادیق آشکار مشارکت اقتصادی شهروندان در تأمین و برآوردن هزینه­های همگانی حکومت و دولت به شمار می­آید. با این حال، پرداخت مالیات به طور بالقوه امکان تعارض و ناسازگاری بین منافع شخصی مؤدی با منافع همگانی دولت و دستگاه مالیاتی را در ذات خود دارد. این تعارض و ناسازگاری آغازگاه زایش و پیداییِ اختلاف مالیاتی است. از دیدگاه حقوقی، چگونگی رسیدگی به این اختلاف تحت عنوان کلیِ «آیین دادرسی مالیاتی» مورد بحث و بررسی قرار می­گیرد تا رعایت عدالت مالیاتی، چه جنبۀ «رویه­ایِ اداری» و چه جنبۀ «عدالت رویه­ای اجتماعی» آن محقق گردد.

  

 

مبلغ ثبت نام و شهریه دوره آموزشی:

 مدت زمان برنامه:190 دقیقه
 هزینه ثبت نام در این درس 1500000 ریال می باشد.
 شناسه پرداخت کننده در صفحه ی پرداخت اینترنتی 600138  می باشد.(ورود شناسه پرداخت کننده جهت انجام تراکنش الزامیست)

 جهت دریافت گواهینامه این دوره، شرکت در آزمون برنامه و کسب نمره قبولی، الزامی می باشد. 

محتوای آموزشی برنامه بلافاصله پس از واریز شهریه بصورت اینترنتی، در اختیار کاربر قرار می گیرد.


نام اساتید سخنران برنامه

 • دکتر احمد غفارزاده - عضو هیئت 251 مکرر مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای

توضیحات برنامه آموزشی:

این مجموعه با هدف آشنایی صاحبان مشاغل با تکالیف و حقوق آنها تهیه گردیده و مشتمل بر طبقه بندی صاحبان مشاغل، آیین نامه تحریر دفاتر، روش های رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات، معافیت ها و کسورات مالیاتی، مقررات عمومی، هزینه های قابل قبول مالیاتی، ارسال فهرست معاملات فعلی و دادرسی مالیاتی می باشد و علاوه بر مودیان مالیاتی، برای حسابدران، حسابرسان و مشاوران مالیاتی نیز قابل استفاده است. 

 

 

 

مبلغ ثبت نام و شهریه دوره آموزشی:

 مدت زمان برنامه: 249 دقیقه
 هزینه ثبت نام در این درس 1500000 ریال می باشد.
 شناسه پرداخت کننده در صفحه ی پرداخت اینترنتی 600138  می باشد.(ورود شناسه پرداخت کننده جهت انجام تراکنش الزامیست)

 جهت دریافت گواهینامه این دوره، شرکت در آزمون برنامه و کسب نمره قبولی، الزامی می باشد. 

محتوای آموزشی برنامه بلافاصله پس از واریز شهریه بصورت اینترنتی، در اختیار کاربر قرار می گیرد.


نام اساتید سخنران برنامه

 • دکتر علیرضا خان‌جان -معاون مدیر کل دفتر قراردادها و  امور بین الملل  سازمان امور مالیاتی کشور

 • توضیحات برنامه آموزشی:

  جهانی­شدن اقتصاد و توسعۀ بازارهای مالی و تجاری و گسترش روزافزون مراودات فرامرزی امکان تداخل بین «مالیات‌ستانی بر اساس اصل منبع» و «مالیات­ستانی بر مبنای اصل اقامت» و به تبع آن، احتمال بروز مالیات مضاعف را افزایش داده و دولت­ها را به سوی حل و فصل مشکلاتِ مربوط به اخذ مالیات مضاعف از مجاری یک را­ه­حل یکپارچه و مورد توافق همگان سوق داده است. این راه­حل یکپارچه انعقاد موافقت­نامه­های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف است که عموماً بر مبنای الگوهای پیشنهادیِ نهادهای معتبر بین­المللی و بطور مشخص، سازمان توسعه و همکاری­های اقتصادی (OECD) و سازمان ملل متحد تحقق می­یابد. این دورۀ آموزشی در نظر دارد تا ضمن معرفی اجمالیِ ضرورت ملاحظۀ ابعاد بین­المللی مالیات­ستانی، به تفصیل مخاطب را با الگوهای بین­المللی موافقت­نامۀ اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و رویکرد جمهوری اسلامی ایران در انعقاد این موافقت­نامه­ها آشنا سازد و نحوۀ برخورداری از مزایای آنها را برای تجار و بازرگانان ایرانی تشریح نماید.  

   


   

   

  مبلغ ثبت نام و شهریه دوره آموزشی:

   مدت زمان برنامه: 389 دقیقه
   هزینه ثبت نام در این درس 1500000 ریال می باشد.
   شناسه پرداخت کننده در صفحه ی پرداخت اینترنتی 600138  می باشد.(ورود شناسه پرداخت کننده جهت انجام تراکنش الزامیست)

   جهت دریافت گواهینامه این دوره، شرکت در آزمون برنامه و کسب نمره قبولی، الزامی می باشد. 

  محتوای آموزشی برنامه بلافاصله پس از واریز شهریه بصورت اینترنتی، در اختیار کاربر قرار می گیرد.


  نام اساتید سخنران برنامه

 • دکتر احمد غفارزاده - عضو هیئت 251 مکرر مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای 
 • توضیحات برنامه آموزشی:

  این مجموعه با هدف آشنایی مودیان بخش اشخاص حقوقی با تکلالیف و حقوق آنها تهیه گردیده است و علاوه برآنها برای حسابداران، حسابرسان و مشاوران مالیاتی نیز قابل استفاده می باشد و محتوی آن مشتمل بر تعاریف، آیین نامه تحریر دفاتر قانونی، روش های رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات، معافیت ها و تخفیفات مالیاتی، هزینه های قابل قبول مالیاتی، تجدید ارزیابی دارایی ها، نحوه ارسال فهرست معاملات، جریمه ها و مشوق های مالیاتی و دادرسی مالیاتی می باشد.

   


   

   


  مبلغ ثبت نام و شهریه دوره آموزشی:

   مدت زمان برنامه: 110 دقیقه
   هزینه ثبت نام در این درس 1500000 ریال می باشد.
   شناسه پرداخت کننده در صفحه ی پرداخت اینترنتی 600138  می باشد.(ورود شناسه پرداخت کننده جهت انجام تراکنش الزامیست)

   جهت دریافت گواهینامه این دوره، شرکت در آزمون برنامه و کسب نمره قبولی، الزامی می باشد. 

  محتوای آموزشی برنامه بلافاصله پس از واریز شهریه بصورت اینترنتی، در اختیار کاربر قرار می گیرد.


  نام اساتید سخنران برنامه

  • دکتر علی اکبر عرب مازار - دبیر کمیسیون مالیات کمیته ایرانی ICC، عضو هیات ‌علمی دانشکده علوم اقتصادی‌ و سیاسی دانشگاه شهیدبهشتی


  توضیحات برنامه آموزشی:

  مالیات‌ ها به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت محسوب می‌ گردند. وصول سریع، کم هزینه و ثبات این قبیل از درآمدها، سبب روی آوردن بسیاری از کشورها به این‌ گونه از درآمدها به عنوان درآمد اصلی و پایدار خود بوده است. نظام مالیاتی در ایران نیز در دوران معاصر و در راستای اجرای این سیاست و تبدیل مالیات به عنوان اصلی‌ ترین منبع درآمدی خود و محدود کردن نقش نفت به عنوان مهم‌ترین منبع درآمدزای دولت گام‌های موثری برداشته است.