مبلغ ثبت نام و شهریه دوره آموزشی:


مدت زمان برنامه: 235 دقیقه
هزینه ثبت نام در این درس 2500000 ریال می باشد.
شناسه پرداخت کننده در صفحه ی پرداخت اینترنتی 600138  می باشد.(ورود شناسه پرداخت کننده جهت انجام تراکنش الزامیست)
جهت دریافت گواهینامه این دوره، شرکت در آزمون برنامه و کسب نمره قبولی، الزامی می باشد. 
محتوای آموزشی برنامه بلافاصله پس از واریز شهریه بصورت اینترنتی، در اختیار کاربر قرار می گیرد.


نام اساتید سخنران برنامه

 • خانم فریده تذهیبی (دبیر كميسيون بانکی  کمیته ایرانی ICC)
 • خانم فیروزه مزدا (رییس دفتر بانک پرشیا اینترنشنال)
 • آقای بهرام زنگنه 

توضیحات برنامه آموزشی:


نقش و تاثیر ضمانت نامه های بین المللی در مبادلات جهانی سالهاست که مورد توجه اتاق بازرگانی به ویژه کارشناسان و اعضای کمیسیون های بانکداری و روش های بازرگانی بین المللی قرار دارد. استفاده از شرایط حقوقی سنگین و پیچیده و لزوم صدور آراء محاکم و دادگاه ها برای پرداخت وجه الضمان و درج شرایط متعدد بهانه ای برای عدم استفاده از مقررات ضمانت نامه های مشروط بود. راه حل کارشناسی برای گذر از مراحل فوق، مطالعات و بررسی هایی بود که اتاق بازرگانی  بین المللی به منظور ساده سازی مقررات تجارت بین المللی و رغبت عمومی بازرگانان به استفاده از مقررات ضمانت نامه ها به انجام رساند و نتیجه آن، مقررات متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه یا URDG458 بود، که به تصویب کمیته اجرایی اتاق بازرگانی  بین المللی رسید.


تیزر بسته آموزشی مقررات متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه و اعتبارات اسنادی ضمانتی:

 

 

 


مبلغ ثبت نام و شهریه دوره آموزشی:

 مدت زمان برنامه:125 دقیقه
 هزینه ثبت نام در این درس 2500000 ریال می باشد.
 شناسه پرداخت کننده در صفحه ی پرداخت اینترنتی 600138  می باشد.(ورود شناسه پرداخت کننده جهت انجام تراکنش الزامیست)

 جهت دریافت گواهینامه این دوره، شرکت در آزمون برنامه و کسب نمره قبولی، الزامی می باشد. 

محتوای آموزشی برنامه بلافاصله پس از واریز شهریه بصورت اینترنتی، در اختیار کاربر قرار می گیرد.


نام اساتید سخنران برنامه

 • آقای فریدون شیرازی عضو  كميسيون بانکی  کمیته ایرانی ICC
 • توضیحات برنامه آموزشی:

  معاملات وصولی یکی از روش های رایج پرداخت وجه در تجارت بین المللی است. این روش به ویژه در مواقعی که اعتماد کافی بین طرفین قرارداد وجود داشته باشد، کاربرد مؤثری دارد. اتاق بازرگانی بین المللی با تدوین مقررات متحدالشکل وصولی، تأثیری شگرف در تسهیل این گونه معاملات و شفاف تر کردن روابط بین بانک ها و خریدار و فروشنده به وجود آورده است. این مقررات در ژوئن سال 1995 به تصویب شورای ICC رسید و از اول ژانویه 1996 به اجرا گذاشته شد.

  استفاده از این مقررات موجب برداشت یکنواخت از اصطلاحات و عملکردهای رایج توسط بانک ها به ویژه از مشکلات پوشش وجه اعتبارات اسنادی گشایش شده و سرعت عمل در فراهم کردن تسهیلات لازم جهت مبادله اسناد حمل و پرداخت وجه اسناد به فروشندگان کالا و خدمات خواهد  شد. 

   

   


  مبلغ ثبت نام و شهریه دوره آموزشی:


  مدت زمان برنامه: 345 دقیقه
  هزینه ثبت نام در این درس 2500000 ریال می باشد.
  شناسه پرداخت کننده در صفحه ی پرداخت اینترنتی 600138  می باشد.(ورود شناسه پرداخت کننده جهت انجام تراکنش الزامیست)
  جهت دریافت گواهینامه این دوره، شرکت در آزمون برنامه و کسب نمره قبولی، الزامی می باشد. 
  محتوای آموزشی برنامه بلافاصله پس از واریز شهریه بصورت اینترنتی، در اختیار کاربر قرار می گیرد.


  نام اساتید سخنران برنامه

 • آقای فریدون شیرازی (عضو  كميسيون بانکی  کمیته ایرانی ICC)
 • توضیحات برنامه آموزشی:

  مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی نشریه شماره 600 اتاق بازرگانی بینالمللی، ضوابطی قراردادی است که در صورت درج آن در اعتبار اسنادی برای همه طرفهای ذیربط الزام آور می شود.

  هدف از تدوین این مقررات توسط اتاق بازرگانی بینالمللی ICC  ایجاد یک رشته ضوابط قراردادی به منظور هماهنگی و یکنواختی در عملیات اعتبارات اسنادی است. پذیرش جهانی مقررات UCP از جانب دست اندرکاران اعتبارات اسنادی در کشورهایی که از سیستمهای قضایی و اقتصادی متنوعی برخوردار  می باشند، نشانه موفقیت در تدوین این مقررات محسوب می شود.

  بنابراین آشنایی کامل با این مقررات برای همه بانکها، وارد-کنندگان کالا یا خدمات ضروری است.

    

   


  مبلغ ثبت نام و شهریه دوره آموزشی:

  مدت زمان برنامه:180 دقیقه
  هزینه ثبت نام در این درس 2500000 ریال می باشد.
  شناسه پرداخت کننده در صفحه ی پرداخت اینترنتی 600138  می باشد.(ورود شناسه پرداخت کننده جهت انجام تراکنش الزامیست)

  جهت دریافت گواهینامه این دوره، شرکت در آزمون برنامه و کسب نمره قبولی، الزامی می باشد. 

  محتوای آموزشی برنامه بلافاصله پس از واریز شهریه بصورت اینترنتی، در اختیار کاربر قرار می گیرد.  نام اساتید سخنران برنامه

 • آقای فریدون شیرازی عضو  كميسيون بانکی  کمیته ایرانی ICC

 • توضیحات برنامه آموزشی:

  اعتبار اسنادی قابل انتقال: اعتباری است که «قابل انتقال» بودن آن مشخصاً در اعتبار ذکر شود. اعتبار قابل انتقال ممکن است بنا بر درخواست ذی نفع کلاً یا جزئاً در اختیار ذی نفع دیگر (ذی نفع دوم) قرار گیرد. 

  از مزایای اعتبار قابل انتقال؛ آن است که قسمتی از اعتبار اسنادی به هریک از تولید کنندگان منتقل می شود. همچنین ذینفع دوم با ارایه اسناد مطابق به بانکی که اعتبار نزد او قابل استفاده است وجه را طبق شرایط اعتبار دریافت می کند.

  اعتبار اتکایی: در پارهای موارد متقاضی نمیتواند با افتتاح اعتبار قابل انتقال موافقت کند زیرا: شرایط موافقت نامههای منعقده بین خریدار و تولید کننده متفاوت بوده و نمی تواند نیازهای طرفین را برطرف کند و یا خریدار و فروشنده نهایی مایل نیستند که مخاطرات موجود در اعتبارات قابل انتقال را بپذیرد. در چنین شرایطی، یک اعتبار اتکایی شاید بتواند جایگزین مناسبی باشد. 

   

   


  مبلغ ثبت نام و شهریه دوره آموزشی:

   مدت زمان برنامه:249 دقیقه
   هزینه ثبت نام در این درس 2500000 ریال می باشد.
   شناسه پرداخت کننده در صفحه ی پرداخت اینترنتی 600138  می باشد.(ورود شناسه پرداخت کننده جهت انجام تراکنش الزامیست)

   جهت دریافت گواهینامه این دوره، شرکت در آزمون برنامه و کسب نمره قبولی، الزامی می باشد. 

  محتوای آموزشی برنامه بلافاصله پس از واریز شهریه بصورت اینترنتی، در اختیار کاربر قرار می گیرد.


  نام اساتید سخنران برنامه

  • آقای فریدون شیرازی - عضو  كميسيون بانکی  کمیته ایرانی ICC

  توضیحات برنامه آموزشی:

  رویه­ های بین­­­المللی عملیات بانکی ISBP، با ارایه جزئیات و طرح نمونه­هایی که باید در تهیه و تنظیم اسناد مختلف تجاری (سیاهه­ها، اسناد حمل، اسناد بیمه، گواهی مبدأ و ...) مورد توجه قرار گیرد، نشان می­دهد که اصول و مفاد UCP600 برای رسیدن به نتیجه دلخواه چگونه باید استفاده شود. رویه­­­های بین­المللی عملیات بانکی، حتی متن اسناد را نیز که در UCP600 به روشنی تعریف نشده، اعلام می­دارد.

   

   

   

  مبلغ ثبت نام و شهریه دوره آموزشی:

   مدت زمان برنامه:203 دقیقه
   هزینه ثبت نام در این درس 2500000 ریال می باشد.
   شناسه پرداخت کننده در صفحه ی پرداخت اینترنتی 600138  می باشد.(ورود شناسه پرداخت کننده جهت انجام تراکنش الزامیست)

   جهت دریافت گواهینامه این دوره، شرکت در آزمون برنامه و کسب نمره قبولی، الزامی می باشد. 

  محتوای آموزشی برنامه بلافاصله پس از واریز شهریه بصورت اینترنتی، در اختیار کاربر قرار می گیرد.


  نام اساتید سخنران برنامه

 • آقای فریدون شیرازی - عضو  كميسيون بانکی  کمیته ایرانی ICC

 • توضیحات برنامه آموزشی:

  اعتبار اسنادی را یکی از مهمترین روشهای پرداخت میتوان شناخت. چگونگی تنظیم آن از اهمیت فراوانی برخوردار است و طرفین درگیر در اعتبار باید به این نکته توجه کافی داشته باشند، زیرا در صورت وجود هر گونه ابهام در اعتبار، اجرای آن با اشکال روبرو شده و یا منافع طرفین میتواند خدشهدار شود. 

  علاوه بر چگونگی تنظیم اعتبار، نحوه رسیدگی به اسناد برای همه طرفین درگیر در اعتبار مانند متقاضی، ذینفع، بانک گشاینده و بانک تعیین شدهای که موافقت خود را اعلام کرده نیز بسیار مهم است. اطلاع از روش درست بررسی اسناد سبب میشود تا این افراد بتوانند از دقت نظر کافی برخوردار بوده و در انجام این کار بزرگ میزان اشتباه به کمترین حد خود برسد.